Dag van de duurzame koude


Levering van duurzame koude is groeimarkt

AMSTERDAM, 20090525 -- De levering van duurzame koude heeft in Scandinavische steden een enorme groei doorgemaakt. Nu worden ook elders in Europa distributienetten voor koude ontwikkeld. In Nederland is Amsterdam koploper op dit gebied, maar ook in andere steden zijn innovatieve koudenetten aangelegd of in aanbouw. De stichting Warmtenetwerk organiseert op 11 juni 2009 in Amsterdam de dag van de duurzame koudenetten. Nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaring worden op deze dag gepresenteerd door leden van het Warmtenetwerk.

Geen koelmachine meer in je kantoorgebouw of bedrijfspand, maar een aansluiting op een leidingnet met gekoeld water. Dat is het basisidee achter de ontwikkeling van koudedistributie. Voor de afnemer levert dat voordelen op als geen ruimtebeslag, geen onderhoud, geen geluidsoverlast en geen zware elektriciteitaansluiting voor een koelmachine. Maar ook het milieu is er bij gebaat. Met een koudenet kan gemakkelijker duurzame koude worden gentroduceerd en is er minder kans op lekkage van synthetische koelmiddelen met een sterk broeikasgaseffect.
Op 11 juni presenteert het Warmtenetwerk de ontwikkelingen op dit gebied in Europa. Verschillende praktijkvoorbeelden in Nederland en Vlaanderen worden toegelicht zoals project Oostelijke Handelskade in Amsterdam, bedrijventerrein Eeserwold in Steenwijk met koude uit een zandwinput en absorptiekoeling voor een ziekenhuis in Brugge, dat warmte krijgt van een afvalverbrander.
Corus presenteert met pompenfabrikant WILO een nieuwe ontwikkeling om de piekvraag van koude te verschuiven naar de nachturen met een speciaal klimaatdak. Ook GEA Grasso te Den Bosch komt op 11 juni in Amsterdam met een innovatie. Dit bedrijf heeft een warmtepomp met natuurlijk koudemiddel ontwikkeld, die gekoppeld kan worden aan koude- en aan warmtenetten. Deze warmtepomp kan warmte op een hoge temperatuur van meer dan 100 graden C leveren.
Het programma van de dag van de koudenetten is te vinden op www.warmtenetwerk.nl


Deel: ' Dag van de duurzame koude Levering van duurzame koude is groeimarkt '
Lees ook