gemeente utrecht

dag van de leerplicht. bekijk 't.....eens anders

op donderdag 17 maart wordt landelijk voor de achtste keer de dag van de leerplicht gevierd. ook dit jaar is het thema: school? bekijk 't...eens anders! in utrecht worden verschillende acties georganiseerd. zo opent wethouder onderwijs jeroen kreijkamp op 17 maart a.s. het leerplichtcafé en gaan leerplichtambtenaren deze week naar de utrechtse scholen om te laat komen onder de aandacht te brengen.

de dag van de leerplicht staat stil bij het feit dat naar school gaan in nederland niet alleen een plicht is, maar ook een recht. vandaar het motto: bekijk 't eens....anders. om zoveel mogelijk leerlingen en hun ouders hiervan bewust te maken organiseert de gemeente utrecht rond de dag van de leerplicht verschillende acties.

te-laat-kom-actie
deze week bezoeken leerplichtambtenaren en partners uit het veld utrechtse scholen om te laat komen onder de aandacht te brengen. hierbij wordt informatiemateriaal uitgedeeld aan leraren, leerlingen en ouders. wethouder kreijkamp is op 17 maart van 8.00 tot 8.45 uur a.s. aanwezig bij de te laat kom actie op de lukasschool aan de trumanlaan in kanaleneiland. als leerlingen vaak te laat komen, missen ze in totaal veel lesuren. maar ze verstoren ook de les voor andere leerlingen. leerlingen en hun ouders zijn zich hier niet altijd van bewust. ook zijn zij niet altijd op de hoogte van de consequenties van te laat komen. leerlingen die vaak te laat zijn, komen in aanraking met de leerplichtwet.

leerplichtcafé
tijdens het leerplichtcafé op 17 maart in theater kikker besteedt wethouder kreijkamp samen met professionals uit het onderwijsveld extra aandacht aan de overstap van het vmbo naar het mbo. dit is een risicovolle overgang. de kans bestaat dat de jongeren niet doorstromen naar vervolgonderwijs en geen startkwalificatie halen. acteurs zetten tijdens het leerplichtcafé een aantal scènes en situaties rond dit thema neer die door de aanwezigen in ronde-tafel-gesprekken worden nabesproken.

Deel: ' Dag van de Leerplicht in Utrecht '


Lees ook