Ingezonden persbericht

Donderdag 4 oktober Dag van de Ouderen Leeuwarden

EIGEN BOONTJES DOPPEN

Het is goed dat ouderen zo lang mogelijk hun eigen boontjes blijven doppen, aldus de ouderenbonden.

Sinds de jaren '90 is binnen het ouderenbeleid een duidelijke beleidslijn merkbaar nl. de tendens om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten functioneren. Omdat mogelijk te maken moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Het inkomen moet zodanig zijn dat ouderen minimaal kunnen leven op aanvaardbaar sociaal niveau. De woning moet zodanig zijn dat ouderen er ook met enige beperkingen veilig en verantwoord kunnen leven. De woonomgeving moet veilig zijn. Ouderen moeten erbij horen. Zij mogen niet het gevoel hebben buiten gesloten te worden, dat zij een last worden in de samenleving. Als het nodig is moet er hulp en zorg zijn die voldoet aan de vraag. Om zelfstandig te kunnen functioneren in deze snel veranderde samenleving is deugdelijke informatie nodig. Het Lokaal Comité Dag van de Ouderen Leeuwarden wil hieraan een bijdrage leveren in de vorm van een lezing door dhr. A. Lelyveld; 'regie over het eigen leven' en ouderen de mogelijkheid geven om deel te nemen aan één van de vijf workshops die geleid worden door professionele ouderenadviseurs van SWOL. In de workshops wordt informatie gegeven door een ouderenadviseur en kan er volop gediscussieerd worden naar aanleiding van een stelling.

Een ouderenadviseur is een professioneel werkende deskundige die het zelfstandig functioneren van de ouderen bevordert en streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere. De ouderenadviseur vervangt niet de dienstverlening van anderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, maar helpt bij het vinden van de juiste diensten. Hij luistert, wijst de weg en kan (kortdurende) begeleiding bieden. Kortom de ouderenadviseur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het zolang mogelijk blijven doppen van de eigen boontjes

Op 4 oktober kunt u onder andere verwachten:

· Lezing van Dhr. A. Lelyveld

· Diverse workshops

· Optreden van Dhr. Teake van der Meer

De middag begint om 14.00 uur en
duurt tot ± 17.00 uur,
Locatie de Open Hof,
Goudenregenstraat 77
in Leeuwarden

Kaartjes kosten FL. 2,50 - per stuk, verkrijgbaar van 17 september tot 28 september bij de balie van de dienstencentra het Vliet, Noordvliet 441, beschikbare kaarten 200. Info: tel 058-2348424

De dag wordt georganiseerd door het lokale Comité Dag van de Ouderen Leeuwarden, bestaande uit de PCOB, KBO en ANBO, in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden

Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden
Noordvliet 441
8901 BE Leeuwarden
Tel: 058-2348400 - Fax(058)2162545
E-mail:info@swol.nl

Deel: ' Dag van de Ouderen in Leeuwarden '
Lees ook