Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Dag van het chronisch zieke kind

plaatsingsdatum: 16 september 1999

De Vereniging Van KinderVerpleegkundigen / VVKV en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW organiseren op 11 november 1999 voor de tweede keer in de Week van de chronisch zieken het symposium Dag van het chronisch zieke kind. Dit symposium is bedoeld voor werkers in de gezondheidszorg, zoals (kinder)verpleegkundigen intra- en extramuraal, (kinder)artsen, medewerkers van psychosociale afdelingen, medisch maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en management en leidinggevenden binnen de kinderopvang.

Terugblik

Het plenaire ochtendprogramma biedt een terugblik op de wensen die voortkwamen uit de eerste Dag van het chronisch zieke kind op 11 november 1998. Daarna volgen twee parallelsessies: één over begeleiding van chronisch zieke kinderen en hun ouders en één over kinderopvang van chronisch zieke kinderen. Tijdens de plenaire afsluiting worden er concrete voornemens geformuleerd voor verbetering van de zorg en voor voldoende en adequate kinderopvang van kinderen met een chronische aandoening.

Drempels in de zorg

In de parallelsessie Drempels in de zorg komt de behoefte aan begeleiding van chronisch zieke kinderen vanuit het oogpunt van de ouders aan bod. Vervolgens is er aandacht voor de regie in de zorg voor chronisch zieke kinderen. Als ouders die regie niet zelf kunnen uitvoeren, wie moet de regie dan oppakken? Hierna zal een toekomstbeeld geschetst worden. In het middaggedeelte zal er een forumdiscussie aan de hand van casuïstiek plaatsvinden met actieve inbreng van de deelnemers aan het symposium.

Kinderopvang

De parallelsessie Kinderopvang voor chronisch zieke kinderen behandelt verschillende nieuwe en vernieuwende (organisatorische) vormen van kinderopvang: Kiddion in Den Haag is een opvangvoorziening voor chronisch zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben. De Rolykids in Rotterdam is een reguliere kinderopvangvoorziening die tevens beleid voert voor de opvang van (onder meer) kinderen met chronische aandoeningen. Protocollen, wetgeving en financiële aspecten komen aan bod. In het middaggedeelte staat het pedagogische klimaat centraal.

Het symposium vindt plaats op 11 november 1999 in de Reehorst in Ede, van 9.30 16.00 uur. De kosten bedragen fl. 100,- bij inschrijving vóór 30 oktober, daarna fl. 125,-.

Geïnteresseerden kunnen een folder met aanmeldingskaart aanvragen bij: Corry van den Hoed-Heerschop, VVKV,
Roerdomp 12,
1261 RZ Blaricum,
telefoon (010) 463 65 87.

Lucia Tielen, NIZW,
Postbus 19152,
3501 DD Utrecht,
telefoon (030) 230 63 11.

Het verslag van de eerste Dag van het chronisch zieke kind Normaal en niet gewoon, wensscenario´s voor de zorg voor kinderen met een chronische aandoening à f24,50 is te verkrijgen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 54 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Deel: ' Dag van het chronisch zieke kind '
Lees ook