Nederlandse Vereniging van journalisten

Werkgevers willen niets!!

(CAO Nieuwsbrief 3)

Gisteren was alweer de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe dagbladCAO.

Het antwoord op de NVJ-voorstellen is ronduit teleurstellend. Behoud van koopkracht is volgens de werkgevers veel te veel gevraagd. De werkgevers vragen aan de dagbladjournalisten eerst loon in te leveren door het loongebouw te versoberen, voordat we het weer terug kunnen krijgen in een structurele loonsverhoging. De alom bekende 'sigaar uit eigen doos'.

De sterke stijging van premies, de inflatie, de extra prijsstijgingen door de invoering door de euro moeten dagbladjournalisten maar voor lief nemen, menen de werkgevers. De economische tegenslag voor de dagbladuitgeverijen wordt wel vertaald in het ophogen van de tarieven maar de journalisten moeten inleveren. De NVJ-delegatie houdt vast aan het sterk bevochten loongebouw en is niet van plan dit onderuit te laten halen omdat de winstcijfers nu wat tegenvallen. Een concreet loonbod hebben we nog niet ontvangen, maar het gaat om een percentage van achter de komma. Door de werkgevers is aangekondigd dat het loonbod "in ieder geval verbijsterend zal zijn".

Ook de toenemende werkdruk op de redacties wordt door de werkgevers niet serieus genomen. Geen regeling voor vervanging bij ziekte, geen uitbreiding zorgverlof, geen uitbreiding ouderschapsverlof, geen betere mogelijkheden om na deeltijd weer voltijd te werken en geen verbetering van de inconveniëntieregeling voor wisseldiensten. Het project jonge instromers wordt door de werkgevers sympathiek genoemd, maar "er zit een prijskaartje aan en kan niet betaald worden". De NVJ-delegatie heeft nadrukkelijk gevraagd hoe ze dan nog jonge journalisten op de redacties willen krijgen, want alle dagbladen hebben vacaturestops. Op deze vraag kwam geen antwoord.

Beide delegaties hebben nog wat huiswerk te doen over veelal technische puntjes. De werkgevers moeten nog met een definitief loonbod komen. NVJ en NDP komen daarom op 3 juni weer bij elkaar, maar het ziet er niet naar uit dat er voor de zomer een nieuwe CAO voor de dagbladsector zal zijn.

Nico Goebert - De Volkskrant (voorzitter), Eric van Dorst - Limburgs Dagblad, Gerard den Elt - Algemeen Dagblad, Bert de Jong - Leeuwarder Courant, Paul Steenhuis - NRC Handelsblad, Emanuel Naaijkens - Brabants Dagblad, Gerda Rijpkema - Dagblad De Limburger, Linda Lemmens
- NVJ (secretaris) en Marijke Wilms - NVJ (secretaresse)
Voor reacties: dagblad@nvj.nl

Deel: ' Dagblad CAO 'antwoord op NVJ-voorstellen teleurstellend' '
Lees ook