Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Dagelijks Bestuur Geuzenveld-Slotermeer keurt Structuurvisie goed

Het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft de Structuurvisie goedgekeurd. De visie komt op 16 april ook aan bod in de deelraadscommissie Fysiek.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de Structuurvisie. Tijdens die periode is veel gesproken met bewoners, instellingen, organisaties en deskundigen over de wijze waarop de ruimte van het stadsdeel de komende jaren ingedeeld zou moeten worden: waar ligt de ruimte voor wonen, werken, groen en andere functies in ons stadsdeel? Dat leidde volgens portefeuillehouder Tys de Ruijter (GroenLinks) van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer tot goede uitkomsten. "We blijven een groen stadsdeel met een prettig woonklimaat."

`Gevecht om de ruimte'
Dat is geen gemakkelijke opgave, weet ook de Ruijter. "Er is toch sprake van `een gevecht om de ruimte' in Geuzenveld-Slotermeer. De ruimte is schaars. Er moet plek zijn voor meer woningen, maar ook voor winkels, bedrijvigheid, verkeer, goed openbaar vervoer, voorzieningen en alle overige activiteiten die om ruimte vragen. En niet te vergeten het groen. Dat koesteren we in ons stadsdeel. We zijn behoorlijk verwend met groen en dat willen we graag zo houden. Ik vind dat de Structuurvisie de juiste balans heeft gezocht. De diverse kwaliteiten die ons stadsdeel heeft komen beter tot hun recht." Dat groen heeft dus een prominente plaats in de Structuurvisie. Naast het groen in de stedelijke omgeving, zo wordt het Sloterpark gezien als centraal park voor de westelijke Tuinsteden, is gekeken naar de Bretttenzone (met veel aandacht voor de natuuraspecten) en de Osdorper Binnenpolder (met ruimte voor sport en recreatie).

Prettig woonklimaat
Gelet op de invulling van het gebied, noemt De Ruijter Geuzenveld een `deel dat in de luwte ligt'. "Met uitzondering van Buurt 9 wordt er niet verdicht. In tegenstelling tot Slotermeer. Dat kan straks beter profiteren van de charme van het stedelijke leven." Hier komen niet alleen nieuwe woningen, maar er komt ook ruimte voor horeca, bedrijvigheid, culturele voorzieningen en recreatie aan de Sloterplas.

Grote rol
Al met al biedt de Structuurvisie, waarin ook veel onderdelen van het ParkStadplan zijn uitgewerkt, een volledig overzicht van het rijk geschakeerde ruimtelijke beleid van het stadsdeel. Bewoners spelen daar een grote rol in, benadrukt De Ruijter. "We praten duidelijk over een visie. In de uitwerking daarvan gaat we met bewoners praten. Ik hoop op een goede dialoog die veel oplevert. Dat zagen we ook terug in het inspraaktraject over de Structuurvisie. Op basis daarvan zijn de milieuparagraaf en de groenstructuur aangescherpt."

EINDE PERSBERICHT

---

---
NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Jansen van de afdeling Communicatie van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer op telefoonnummer 020 - 88 98 169.

Contact:
Bert Jansen

Deel: ' Dagelijks Bestuur Geuzenveld-Slotermeer keurt Structuurvisie goed '
Lees ook