LHV-bestuur kondigt aftreden aan

LHV-bericht van 3 april 2000

Het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt bekend in de Ledenvergadering van donderdag 6 april 2000 te zullen aftreden. De motivering hiervoor zal tijdens deze bijeenkomst worden uiteengezet. De genomen beslissing houdt verband met aanhoudende onrust binnen de beroepsgroep en ledenkring.

Vanwege het grote belang van bestuurlijke continuïteit voor de beroepsgroep, de vereniging en haar activiteiten, heeft het Centraal Bestuur langdurige en diepgaande discussies gevoerd over de ontstane situatie. Daarop is besloten om aan de Ledenvergadering het voorstel voor te leggen tot formatie van een nieuw Dagelijks Bestuur van acht leden. Tijdens de Ledenvergadering zal vanuit het Centraal Bestuur verslag worden gedaan van de discussies die hebben plaatsgevonden en worden toegelicht hoe men tot voorliggend voorstel is gekomen.

Het Centraal Bestuur doet de navolgende voordrachten voor lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur:
A.J.W. Beek, huisarts in Rotterdam
J.H. Blaauw, huisarts in Bathmen
R.N.M. Bruinsma, huisarts in Almelo
P. Klinkhamer, huisarts in Breda
mevrouw J.A. Schulkes-v.d. Pol, huisarts in Amsterdam mevrouw T.M. Slagter-Roukema, huisarts in Zuidhorn J. Verhaar, huisarts in Weesp
J.M. Witmer, huisarts in Noordwolde

Het Centraal Bestuur kiest nadrukkelijk voor een Dagelijks Bestuur van acht personen. Een dergelijk bestuur is groter dan statutair omschreven. Om hierin te voorzien zal op korte termijn een aanpassing van de statuten moeten plaatsvinden. Vanwege de genoemde continuïteit wordt voorgesteld om te komen tot een tijdelijke oplossing door de leden Schulkes-v.d. Pol en Klinkhamer te benoemen tot `toegevoegd bestuurslid'. Het te benoemen Dagelijks Bestuur zal echter functioneren als een eenheid van acht personen, waarbij de toegevoegde leden de titel `lid Dagelijks Bestuur' mogen voeren.

Het Centraal Bestuur stelt voor mevrouw T.M. Slagter-Roukema te benoemen tot voorzitter van de LHV.

Ter toevoeging meldt het Centraal Bestuur dat het in de bedoeling ligt dat J.M. Witmer zijn activiteiten als penningmeester in de komende maanden zal overdragen aan A.J.W. Beek en het LHV-bestuur aan het eind van het jaar zal verlaten, zoals reeds eerder was afgesproken.

© copyright LHV 2001 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Dagelijks Bestuur LVH kondigt aftreden aan '
Lees ook