Ingezonden persbericht


PERSBERICHTDagelijks provinciebestuur wil Nijmeegse tramplannen onderzoekenDe SP-statenfractie diende gisteren een motie in bij de voorjaarsnota waarin de Provincie Gelderland werd gevraagd het onderzoek naar de terugkeer van de tram in de regio werd ondersteund. Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, gaven aan dat zij het te vroeg vonden om over de financiering te spreken maar deden wel de toezegging om het onderzoek te ondersteunen. Hierop trok de SP de motie in.

SP Statenlid Alex Mink: "De meeste fracties vinden het te voorbarig om nu al steun uit te spreken voor de tram. Het college stond positief ten opzichte van steun aan het onderzoek. Zij gaven wel aan dat het om een grote som geld gaat. De tramplannen zijn ook duur maar de kosten van files en vervuiling zijn nog hoger. De SP is blij met deze toezegging en ziet graag dat de provincie zich serieus voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de Nijmeegse tram inzet."

De SP denkt dat een tram een goede oplossing kan bieden voor de toenemende verkeersdrukte in het gebied, zowel in de stad Nijmegen als in het buitengebied. Een tram kan een goed alternatief zijn voor de auto. SP Statenlid Alex Mink: "Hoewel de voortrekkersrol bij de Stadsregio en de gemeente Nijmegen ligt mag de provincie ook wel een wat actievere rol spelen in dit proces. De bereikbaarheid van deze regio is immers ook een zorg voor Gelderland".

Deel: ' Dagelijks provinciebestuur wil Nijmeegse tramplannen onderzoekenDe S.. '
Lees ook