Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Iedere dag een speelse hoofdbreker Wiskundekalender 2000

Na het enorme succes van de wiskundekalender 1999, geeft de Stichting Vierkant voor Wiskunde voor het jaar 2000 weer een puzzelkalender uit. De kalender bevat voor elke dag een op wiskunde gebaseerde puzzel. Per week komt een thema aan bod, zoals priemgetallen, veelvlakken, zandlopers, dominostenen, oppervlakte, spiegelen etc. Elk thema wordt eerst uitgelegd en met voorbeelden verduidelijkt, waarna er gedurende de week, per dag een vraag over wordt gesteld. Deze vragen worden moeilijker naarmate de week vordert. Voor het probleem van de zondag moet je dan ook echt even gaan zitten. De kalender is geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar en is ook voor volwassenen nog een flinke uitdaging. De puzzels zijn bedacht door een twaalftal wiskundigen, onder leiding van Frits Göbel. De vormgeving is verzorgd door Rinus Roelofs, grafisch kunstenaar én wiskundige.

De Stichting Vierkant voor Wiskunde wil voor jongeren mogelijkheden creëren om op een creatieve wijze met wiskunde om te gaan. Hiertoe organiseert de stichting wiskunde-clubs, puzzelmarkten en zomerkampen. Kinderen genieten daarbij van hun eigen ontdekkingen en bekwamen zich spelenderwijs in het logisch en abstract denken. Vierkant voor Wiskunde richt zich met haar activiteiten op 10- tot 17-jarigen. De stichting wordt gesponsord door de Vrije Universiteit Amsterdam, de Stichting WeTeN en het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De Wiskundekalender 2000 is te bestellen bij de Stichting Vierkant voor Wiskunde door overmaking van fl 25,- op rekening 43.86.34.926, t.n.v. Vierkant in Amsterdam onder vermelding van "kalender 2000". Telefonisch (020 û 4447776), per e-mail (vierkant@cs.vu.nl) of via het Internet (www.cs.vu.nl/~vierkant)">http://www.cs.vu.nl/~vierkant">www.cs.vu.nl/ ~vierkant ) bestellen kan ook.


09-11-1999 / pb 99.80 / AS/

Deel: ' Dagelijkse hoofdbreker op Wiskundekalender 2000 '
Lees ook