Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

´Dagkoers´ bepaalt omvang krijgsmacht

De ACOM -de CNV-bond van militairen - is verbijsterd door de toezegging van Defensieminister Kamp om het besluit tot opheffing van OGRV-pelotons bij de Koninklijke Luchtmacht opnieuw te bezien.

Hij komt daartoe in verband met de uitzending van Patriots naar Turkije. Het opheffingsbesluit was gebaseerd op de megakorting op het defensiebudget, die weer voortvloeide uit het strategisch akkoord. OGRV-pelotons verzorgen de grondverdediging van luchtmachteenheden.

De ACOM eist volstrekte duidelijkheid en zekerheid voor het betrokken personeel. Voorzitter Van der Linden: Het kan toch niet zo zijn dat de adviezen van de militaire defensietop over aard, omvang en middelen van de krijgsmacht worden bepaald door de waan van de dag.

Leusden, 13 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Dagkoers bepaalt omvang krijgsmacht '
Lees ook