Arrondissementsparket Maastricht

Maastricht, 6 juni 2002

Dagvaarding DSM

Heden is het dochterbedrijf DSM Acrylonitrile BV van het DSM concern gedagvaard om op 5 november 2002 om 10.00 uur te verschijnen voor de Meervoudige Economische Kamer van de rechtbank te Maastricht in de strafzaak "blauwzuur". Deze strafzaak is gestart in het voorjaar 2000 naar aanleiding van een lekkage van ongeveer 4000 kg acrylonitril en 200 kg blauwzuur in oktober 1999 uit een leiding van de ACN-fabriek van DSM.

De dagvaarding omvat 7 strafbare feiten. Al deze feiten betreffen leidingen in de ACN-fabriek (waaronder de leiding die in oktober 1999 heeft gelekt) waarbij wordt verweten dat deze leidingen onvoldoende werden onderhouden of niet goed waren geconstrueerd. Dit levert op het overtreden van bepalingen van de milieuvergunning van de ACN-fabriek en/of het overtreden van artikel 2 (de zogenaamde zorgplichtbepaling) van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Nadere mededelingen worden niet gedaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dagvaarding voor DSM '
Lees ook