DaimlerChrysler Nederland

DaimlerChrysler: significante verbetering resultaten in tweede kwartaal 2002

In het tweede kwartaal van 2002 zette DaimlerChrysler, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, de positieve trend van het eerste kwartaal voort. De bedrijfswinst (zonder eenmalige effecten) nam toe tot 1,9 miljard (tweede kwartaal 2001: 0,7 miljard). Dit is met name te danken aan de sterk verbeterde winstgevendheid van de Chrysler Groep. Dit goede resultaat bewijst dat de implementatie van de corporate strategie van DaimlerChrysler zich ontwikkelt zoals voorzien.

Inclusief eenmalige effecten kwam de bedrijfswinst uit op 1,7 miljard; 80% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De extra eenmalige kosten voor de reorganisatie van de Chrysler Group bedroegen 374 miljoen, zoals in februari 2001 al aangekondigd. Bij de Bedrijfswagen divisie werd eenmalig 39 miljoen uitgegeven aan reorganisatiemaatregelen, met name in West Europa en Brazili. Door deze reorganisatiemaatregelen is ook afbouw van personeel noodzakelijk. De verkoop van het resterende 40% aandeel in TEMIC resulteerde in een eenmalig inkomen van 156 miljoen.

Het nettoresultaat (zonder eenmalige effecten) nam toe tot 1,2 miljard (tweede kwartaal 2001: 0,5 miljard) en het nettoresultaat per aandeel steeg naar 1,21 (tweede kwartaal 2001: 0,53). Inclusief eenmalige effecten bedroeg het netto-resultaat van DaimlerChrysler 1,1 miljard (tweede kwartaal 2001: 700 miljoen) en was het nettoresultaat per aandeel 1,10 (tweede kwartaal 2001: 0,73) .

In de eerste helft van 2002 nam de bedrijfswinst toe van - 2,8 miljard (eerste helft 2001) naar 4,8 miljard, zonder eenmalige effecten van 100 miljoen naar 3 miljard. Het nettoresultaat steeg van - 1,6 miljard naar 3,8 miljard, zonder eenmalige effecten van 200 miljoen naar 1,7 miljard.

Ondanks de matige vraag in de voornaamste markten, verkocht DaimlerChrysler wereldwijd 1,3 miljoen voertuigen in het tweede kwartaal van dit jaar. De omzet nam in het tweede kwartaal met 5% af en kwam uit op 39,6 miljard. Aan het einde van het tweede kwartaal werkten er wereldwijd 374.059 mensen bij DaimlerChrysler (30 juni 2001: 382.558). De personeelsafname komt voornamelijkelijk door de reorganisaties bij de Chrysler Group en Freightliner.

Juli 2002

Deel: ' DaimlerChrysler significante verbetering resultaten in tweede kwar.. '
Lees ook