STUURGR. EXP. VOLKSHUISVESTING

Dakloos op stand

Dakloos op stand
SEV brengt nieuwe opvangmogelijkheden op Vinex-locaties onder de aandacht

Rotterdam, 24 september 2001 (17)
Daklozen huisvesten op nieuwbouwlocaties: het lijkt de goden verzoeken. Oppervlakkig gezien passen locatie en doelgroep immers volstrekt niet bij elkaar. Toch ligt op deze locaties een mogelijkheid bij uitstek. Dat tonen twee bijzondere initiatieven: 't Groene Sticht en het Martien Schaaperhuis, twee nieuwbouwprojecten voor daklozen. De SEV brengt deze week een boekje uit over de opvangmogelijkheden voor daklozen op Vinex-locaties.

De beide initiatieven om dak- en thuislozen op nieuwbouwlocaties op te vangen zijn onder andere ontstaan, vanuit de gedachte dat op die locaties nog geen buurt of sociaal netwerk aanwezig is, waardoor ook de weerstand tegen een daklozenvoorziening nog niet bestaat. Eén van de initiatieven, 't Groene Sticht, in de Utrechtse uitbreidingswijk Leidsche Rijn, is al in het uitvoeringsstadium. Het andere, het Martien Schaaperhuis, maakt kans op een perceel in het Amsterdamse IJburg.
De initiatieven hebben al vóór de realisatie een schat aan informatie opgeleverd. Ze maken duidelijk dat ook op dit soort dure locaties succes niet vanzelfsprekend is en dat tact en samenwerking onontbeerlijk zijn voor maatschappelijke en politieke steun. De kracht van de beide initiatieven is de grote betrokkenheid van de daklozen zelf bij de ontwikkeling van de plannen. Bij het Martien Schaaperhuis gaat dat straks zelfs nog een stukje verder: daar gaan daklozen zelf onder begeleiding mee helpen met de afbouw. Zo doen ze gelijk werkervaring op.

Het boekje wordt gepresenteerd tijdens een workshop ''Kansen in de nieuwbouw'op het congres 'Onder dak en verder' dat de SEV samen met Aedes vereniging van woningcorporaties en de Federatie Opvang organiseert. Het congres heeft de opvang en huisvesting aan de onderkant van de samenleving als onderwerp. Staatssecretaris Remkes van VROM zal aan het eind van het congres in debat treden met het veld.

Het boekje 'Dakloos op stand' verschijnt in het kader van het SEV-Experimentenprogramma 'Het Souterrain van de Woningmarkt' en is te bestellen bij de SEV, via telefoonnummer 010 - 282 50 55, via faxnummer 010 - 414 92 38 of per email via order@sev.nl. De prijs is f 27,50 (Euro 12, 50).

20)

Deel: ' Daklozen op Vinex-locaties in Rotterdam '
Lees ook