gemeente utrecht

utrecht wil vóór de zomer locaties voor opvang van daklozen

project binnen plaats start in utrecht

het utrechtse college van burgemeester en wethouders wil vóór de zomer een standpunt bepalen over de locaties waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor opvang. burgemeester brouwer-korf heeft woensdag 9 februari het startschot gegeven voor het project binnen plaats, dat dit moet bewerkstelligen.

utrecht wil verspreid over de stad 150 tot 200 extra opvangplaatsen creëren voor al dan niet verslaafde dak- en thuislozen. het gaat om plekken waar kleine groepen daklozen 24 uur terecht kunnen voor onderdak en begeleiding. bij de locaties, waar ook verslaafden verblijven, moet in overleg met het openbaar ministerie en de politie handel in drugs worden voorkomen. de groep daklozen, die regelmatig in utrecht verblijft, is de afgelopen jaren gegroeid tot ongeveer achthonderd mensen. een deel van deze mensen heeft te kampen met een verslaving. uitbreiding van de reeds bestaande opvang is noodzakelijk om de leefomstandigheden van betrokkenen te verbeteren en de overlast die zij veroorzaken terug te dringen. de utrechtse gemeenteraad wil voorzieningen verspreid over de hele stad plaatsen.

in het project binnen plaats werken gg en gd, en andere gemeentelijke diensten samen met maatschappelijke instellingen in de stad om de plaatsing van voorzieningen mogelijk te maken. de komende weken zullen collegeleden in de wijken praten met bewoners over de noodzaak van de voorzieningen. in de wijken worden aandachtspunten verzameld die van belang zijn bij het zoeken naar locaties. ondertussen begint de zoektocht. daarna zal het college van burgemeester en wethouders een standpunt over de plekken van nieuwe voorzieningen innemen. na overleg met de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling en volksgezondheid gaan burgemeester en wethouders opnieuw de wijken in. dan zullen de gesprekken gaan over de maatregelen die getroffen kunnen worden in de omgeving van een nieuwe voorziening.

in aanwezigheid van onder andere vertegenwoordigers van daklozen en van maatschappelijke instellingen als het leger des heils en centrum maliebaan is het project binnen plaats officieel van start gegaan. een eerste nieuwsbrief is uitgereikt om betrokkenen te informeren. deze is ook verkrijgbaar bij wijkbureaus en bibliotheken. de komende weken vinden in alle utrechtse wijken gesprekken plaats over de uitbreiding van opvang. mensen die daar graag bij willen zijn kunnen zich melden bij hun wijkbureau.

Deel: ' Daklozenproject binnen plaats van start in Utrecht '
Lees ook