Gemeente Dalfsen

11-09-2001

MUZIEKONDERWIJS IN DE GEMEENTE DALFSEN

Voor het muziekonderwijs voor de inwoners van de gemeente Dalfsen is een regeling getroffen met De Muzerie te Zwolle. De Muzerie is een rijkserkend centrum voor kunsteducatie. Alle activiteiten binnen De Muzerie worden verzorgd door professionele docenten die vaak ook zelf kunstenaar of uitvoerend musicus zijn. Het hoofdgebouw is gevestigd in de Zwolse binnenstad, maar in de gemeenten die een overeenkomst met De Muzerie hebben afgesloten, worden de lessen ook in leslokalen in de afzonderlijke gemeenten gegeven.
Het lesgebouw voor muziekonderwijs in Nieuwleusen is met ingang van 1 september 2001 gevestigd in het verenigingsgebouw van de muziekvereniging Crescendo Excelsior aan de Burg. Backxlaan. De leslokalen in Dalfsen zijn gevestigd in het gebouw "De Vier Gezichten" van de muziekvereniging Excelsior aan de Emmastraat.

Deel: ' Dalfsen regelt muziekonderwijs met De Muzerie te Zwolle '
Lees ook