CBS

Daling bijstand en WW houdt aan

In 2000 nam het aantal huishoudens met bijstand verder af tot 335 duizend. Ook het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Wel neemt het dalingstempo bij de bijstand en de WW iets af. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen blijft daarentegen stijgen. De stijging doet zich vooral voor bij vrouwen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling bijstandsuitkeringen iets minder groot
Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar met 28 duizend afgenomen. In 1999 daalde het aantal bijstandsuitkeringen nog met 34 duizend en in 1998 met 40 duizend. Het dalingstempo neemt dus af. Eind 2000 hadden 335 duizend huishoudens een bijstandsuitkering.

Jongeren doen steeds minder beroep op de bijstand
De daling komt vooral voor rekening van de bijstandsontvangers onder de 35 jaar. In de afgelopen twee jaar is het aantal bijstandsuitkeringen onder deze groep met meer dan een kwart gedaald. De daling van het aantal bijstandsontvangers van 45 jaar en ouder bedroeg in dezelfde periode slechts 5 procent. Verder verlaten alleenstaande ouders minder makkelijk de bijstand. Hun aantal daalde de afgelopen twee jaar met slechts enkele duizenden tot iets onder de 100 duizend. Eind 2000 is bijna een op de drie bijstandsontvangers een alleenstaande ouder.

Voortgaande daling aantal WW-uitkeringen
Eind maart 2001 werden 189 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Dat is 33 duizend minder dan een jaar eerder. Ook bij de WW-uitkeringen neemt het dalingstempo iets af. Van eind maart 1999 tot eind maart 2000 daalde het aantal WW-uitkeringen nog met 51 duizend. Ondanks de dalende tendens nam in de afgelopen wintermaanden het aantal WW-uitkeringen nauwelijks af. Dit is echter het gevolg van seizoensinvloeden. Het aantal kortdurende uitkeringen nam in het afgelopen jaar minder snel af dan het aantal uitkeringen met een duur langer dan een jaar. Vooral stijging vrouwelijke en gedeeltelijk arbeidsongeschikten Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen blijft in vrijwel hetzelfde tempo stijgen. Eind maart 2001 werden 25 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen meer verstrekt dan een jaar eerder. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kwam daarmee op 958 duizend. De stijging van het aantal uitkeringen aan gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikten is met ongeveer 13 duizend even groot. Verhoudingsgewijs stijgt het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten hiermee twee keer zo sterk. De stijging van het aantal arbeidsongeschikten doet zich vooral voor bij vrouwen. Het aantal volledig arbeidsongeschikte mannen daalt licht. De stijging van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten is bij mannen veel lager dan bij vrouwen.

Technische toelichting

Bijstand
De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de Algemene Bijstandswet (ABW). De uitkomsten hebben betrekking op personen jonger dan 65 jaar met een periodieke, algemene bijstandsuitkering die niet in een instelling verblijven. Bijstand wordt toegekend aan huishoudens, waarbij doorgaans één persoon als aanvrager wordt aangemerkt. Bij (echt)paren is in veel gevallen de man de aanvrager van de bijstand. De hier getoonde gegevens over het aantal personen, het geslacht en de leeftijd hebben betrekking op de aanvrager.

WW-uitkeringen
De uitkomsten betreffen het aantal uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet (WW). Bij de WW komt het voor dat iemand meer dan één uitkering heeft. Het aantal personen met een WW-uitkering is dus lager dan het hier gepresenteerde aantal uitkeringen. Eind maart 2001 ontvingen ongeveer 14 duizend personen meer dan één WW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitkomsten hebben betrekking op het aantal arbeidsongeschikt-heidsuitkeringen (WAO, WAZ en Wajong). Een persoon kan meer dan één arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Eind maart 2001 ontvingen ongeveer 13 duizend personen meer dan één uitkering. Het komt ook voor dat iemand twee of meer uitkeringen van verschillende regelingen ontvangt, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om enkele tienduizenden mensen.

Deel: ' Daling aantal bijstand- en WW-uitkeringen houdt aan '
Lees ook