Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
21 maart 2003

Daling asielaanvragen en stijging uitstroom opvang

Het aantal asielaanvragen is in de periode september t/m december 2002 met 55% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2001. De bezetting in de asielzoekerscentra is afgenomen. Dit blijkt uit de rapportage vreemdelingenketen waar de ministerraad, op voorstel van minister Nawijn voor Vreemdelingenbeleid en Integratie en minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken, mee heeft ingestemd.
In de laatste vier maanden van 2002 vroegen 4.763 personen asiel aan. In dezelfde periode in 2001 waren dat er in 10.505. De daling is het grootste voor aanvragen uit Angola, Sierra Leone en Afghanistan. Er is een lichte stijging in de aanvragen uit Irak en Burundi. Onder de 4.763 personen die in de rapportageperiode asiel aanvroegen waren 646 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's). Hun aantal is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gedaald met 1.378 personen. De ama's komen voornamelijk uit Angola, Sierra Leone, Guinee en China. In de rapportageperiode is het afdoeningspercentage in de aanmeldcentra gemiddeld 60%. Voor geheel 2002 geldt een percentage van 45%. In 2002 zijn in totaal 1.689 Dublin-claims gelegd. De meeste Dublin-claimanten kwamen uit Duitsland (711), Oostenrijk (341) en Frankrijk (145). In vergelijking met 2001 is het totaal aantal verwijderingen over 2002 gestegen met 33% van 16.023 naar 21.255. Het aantal asielgerelateerde verwijderingen is ten opzichte van de vorige vier maanden in 2002 gestegen van 7.220 naar 7.952. In de 2002 vonden 25 groepsgewijze uitzettingen via charters plaats van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. In totaal zijn op deze wijze 1.404 personen per charter uitgezet.
De totale instroom in de opvang in 2002 bedroeg 12.708 personen en is daarmee met 51% gedaald ten opzichte van de instroom in 2001. De totale uitstroom uit de opvang bedroeg in 2002 26.782 personen en is daarmee met 36% gestegen ten opzichte van de uitstroom in 2001. Het saldo van de in- en uitstroom resulteert in een afname van de bezetting van de opvang van 83.750 op 1 januari 2002 naar 69.752 op 1 januari 2003.
RVD, 21.03.2003Zoekwoorden:

Deel: ' Daling asielaanvragen en stijging uitstroom opvang '
Lees ook