Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Daling bijstand komt tot stilstand

De reeds jaren voortdurende daling van het aantal bijstandsuitkeringen is tot stilstand gekomen. Eind 2001 kwam het totaal aantal verstrekte uitkeringen uit op 322 duizend. Het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is langzaam verder gestegen tot 985 duizend eind maart 2002. Het aantal WW-uitkeringen ten slotte lag ultimo maart 2002 op180 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bijstand blijft steken op 322 duizend
De daling van de bijstand is eind 2001 tot stilstand gekomen. In de laatste twee maanden van vorig jaar is het aantal uitkeringen blijven steken op 322 duizend. Ten opzichte van eind 2000 is het aantal bijstandsuitkeringen met 13 duizend afgenomen. Die afname betreft uitsluitend uitkeringen van één jaar of langer. De afname bij de kortdurende uitkeringen was nihil. Met uitzondering van de 55-64 jarigen zijn er in alle leeftijdscategorieën minder uitkeringen verstrekt.

Daling WW-uitkeringen zwakt verder af
Eind maart 2002 zijn 180 duizend WW-uitkeringen verstrekt, 9 duizend minder dan een jaar eerder. Van maart 2000 op maart 2001 was de daling met 33 duizend nog flink groter. De geringe daling tussen maart 2001 en maart 2002 is te wijten aan de toename van het aantal WW-uitkeringen met 14 duizend tussen eind december 2001 en eind maart 2002. In de drie jaren daarvoor daalde het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal juist. De cijfers van de komende maanden zullen uitwijzen of de daling tot stilstand komt of zelfs overgaat in een stijging.

WAO stijgt langzaam verder
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bereikte eind maart 2002 het niveau van 985 duizend. Dat is een stijging van 20 duizend ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal uitkeringen stijgt weliswaar nog steeds, maar het tempo waarin neemt af. De groei komt vrijwel geheel voor rekening van vrouwen van 35 jaar en ouder. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van mannen ligt al jaren rond de 550 duizend.

Technische toelichting

Algemeen
Het komt voor dat iemand twee of meer uitkeringen uit verschillende regelingen ontvangt, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om enkele tienduizenden mensen.
De gepubliceerde aantallen WW- en Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn inclusief zogenaamde nuluitkeringen. Dit zijn uitkeringen die niet tot uitbetaling komen door korting op de uitkering, sanctie of schorsing.

Bijstand
De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de Algemene Bijstandswet (ABW). De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden jonger dan 65 jaar met een periodieke, algemene bijstandsuitkering.
Bijstand wordt toegekend aan huishoudens, waarbij doorgaans één persoon als aanvrager wordt aangemerkt. Bij (echt)paren is in de meeste gevallen een man de aanvrager van de bijstand. De hier getoonde gegevens over geslacht en leeftijd hebben betrekking op de aanvrager.

WW-uitkeringen
De uitkomsten betreffen het aantal uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet (WW). Bij de WW komt het voor dat iemand meer dan één uitkering heeft. Het aantal personen met een WW-uitkering is dus lager dan het hier gepresenteerde aantal uitkeringen. Eind maart 2002 ontvingen ongeveer 9 duizend personen meer dan één WW-uitkering. De gepubliceerde aantallen zijn inclusief 7 duizend nuluitkeringen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De uitkomsten hebben betrekking op het aantal
arbeidsongeschiktheids-uitkeringen (WAO, WAZ en Wajong). Een persoon kan meer dan één arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Eind maart 2002 ontvingen ongeveer 14 duizend personen meer dan één uitkering. De gepubliceerde aantallen zijn inclusief 38 duizend nuluitkeringen.

Overige informatie en tabellen kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

18 jul 02 09:30

Zoekwoorden:

Deel: ' Daling bijstand komt tot stilstand '
Lees ook