Persberichten - 26/03/2003

Daling elektriciteitstransmissietarieven heeft geen impact op Umicore

In eerder in de pers verschenen berichten over een daling van tarieven voor hoogspannings-elektriciteit in België wordt gemeld dat bedrijven zoals Umicore hieruit voordeel zullen halen. Dit strookt spijtig genoeg niet met de realiteit.

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat het niet over tarieven voor hoogspanning gaat maar over de tarieven voor transmissie van hoogspanning.

Alhoewel het initiatief van het CREG op zich lovenswaardig is, heeft dit geen enkele impact op de kostprijs van de elektriciteit voor Umicore. De daling betekent immers slechts een verlaging van het gevraagde tarief van de transmissiekosten door Elia, dat door het CREG moest goedgekeurd worden.

In het geval van Umicore worden transmissiekosten door Elia aan Electrabel aangerekend. De contractuele prijs van Umicore is een globale prijs en bevat de transmissiekosten. Er is hierin geen transparante afzonderlijke referentie voor de transmissiekosten. Het contract van Umicore loopt af eind 2006.

Aangezien er in de factuur uit het verleden geen aparte transmissiekost kan geïdentificeerd worden, kan Umicore bij Electrabel geen verlaging vorderen.

PROFIEL

Umicore is een internationale metaal- en materialengroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Nieuwe Materialen, Koper, Edele Metalen en Zink. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units.

Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan ze weet dat haar expertise inzake materiaalkennis en metallurgie een verschil kan maken, of dat nu is in producten voor alledaags gebruik of in toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, opwindende technologische ontwikkelingen. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op het streven om metalen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: materials for a better life.

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en levert diensten aan een wereldwijd klantenbestand. In 2002 boekte hij een omzet van EUR 3,2 miljard en hij heeft op dit ogenblik ongeveer 9.000 mensen in dienst.

Bron: Umicore
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Daling elektriciteitstarieven heeft geen impact op Umicore '
Lees ook