centraal bureau voor de statistiek persbericht

pb08-014
28 februari 2008

daling langdurende bijstand in 2007

in 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen voor het derde achtereenvolgende jaar fors gedaald. eind december werden 275 duizend uitkeringen geteld, 27 duizend minder dan een jaar eerder. het grootste deel van de afname bestond uit uitkeringen die al een jaar of langer duurden. in `s-hertogenbosch, emmen en utrecht daalde het aantal bijstandsuitkeringen relatief snel. dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het cbs.

vooral afname van langdurende bijstandsuitkeringen het aantal bijstandsuitkeringen nam in 2007 met 27 duizend evenveel af als in 2006. er was in 2007 echter een sterkere afname van bijstandsuitkeringen die al een jaar of langer duurden. in 2007 daalde het aantal langdurende uitkeringen met 21 duizend, terwijl het in 2006 met 15 duizend afnam.

gemeenten boeken wisselende resultaten de gemeenten voeren de wet werk en bijstand uit. zij boekten in 2007 sterk wisselende resultaten in het terugdringen van het beroep op de bijstand. in 's-hertogenbosch, emmen en utrecht daalde het aantal uitkeringen in 2007 bijvoorbeeld met meer dan 15 procent, terwijl de daling landelijk 9 procent bedroeg. het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente haarlemmermeer bleef gelijk. in apeldoorn en eindhoven was de daling in 2007 ook gering. het aantal uitkeringen in amsterdam en rotterdam nam wat minder af dan het landelijk gemiddelde. amsterdam en rotterdam hadden in 2006 echter een relatief sterke daling. `s-gravenhage en utrecht lieten in 2007 met 12 en 16 procent juist een groter dan gemiddelde afname zien.

niet alleen het gemeentelijke beleid is van invloed ln. meer middelen gekregen om het beroep op de bijstand terug te dringen. met de invoering van de wet werk en bijstand per 2004 hebben de gemeenten daarnaast heeft het rijk financiële prikkels ingesteld. de mate waarin de sbc. opleidingsniveau van de bevolking en de regionale arbeidsmarkt spelen ook afzonderlijke gemeenten succesvol zijn, hangt maar voor een deel af van het gevoerde beleid en de economische situatie. omstandigheden als het een belangrijke rol.
w in het medio 2007 tussen rijk en gemeenten gesloten bestuursakkoord is door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en de vereniging w van nederlandse gemeenten (vng) de ambitie uitgesproken om het aantal w bijstandsuitkeringen in de periode 2007-2011 met 75 duizend te verminderen. cbs persbericht pb08-014 pagina 1 van 5

technische toelichting
de uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over het aantal bijstandsuitkeringen krachtens de wet werk en bijstand (wwb). de wwb is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de algemene bijstandswet (abw).
de uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden met een periodieke, algemene bijstandsuitkering. bijstand wordt toegekend aan huishoudens. hierbij wordt doorgaans één persoon als aanvrager aangemerkt. vanaf 2005 worden alleen die uitkeringen geteld die in de desbetreffende maand geregistreerd staan. nagekomen informatie over uitkeringen die met terugwerkende kracht worden toegekend, wordt niet meer meegeteld. door deze wijziging wordt nu dezelfde methode gehanteerd als voor vaststelling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ww-uitkeringen. de mutaties zijn berekend op onafgeronde aantallen en kunnen daardoor afwijken van het verschil van de afgeronde aantallen in de tabellen. cijfers van de voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. deze cijfers zijn herkenbaar weergegeven met een #.

cbs persbericht pb08-014 pagina 2 van 5

tabel 1. bijstandsuitkeringen van thuiswonenden onder de 65 jaar 2005 2006 2007 mutatie 31 dec. 31 dec. 31 mrt. 30 jun. 30 sep. 31 dec.* 31 dec. '06 - 31 dec. '07 * x 1 000
totaal 1) 329 302 297 290 281 275 -27 mannen 142 126 123 119 114 112 -14 15 tot 25 jaar 11 7 7 6 6 5 -2 25 tot 35 jaar 30 24 23 21 19 18 -5 35 tot 45 jaar 39 35 35# 33 32 31 -5 45 tot 55 jaar 34 32 32 32 32 31 -1 55 tot 65 jaar 28 27 27 27 26 26 -1 vrouwen 187 176 174# 171 166 163 -14 15 tot 25 jaar 17 13 12 12 11 10 -3 25 tot 35 jaar 40 35 34 32 31 30 -5 35 tot 45 jaar 50 48 47 46 45 43 -5 45 tot 55 jaar 42 42 42 42 41 41 -1 55 tot 65 jaar 38 38 39 39 39 39 0 leefvorm
alleenstaande 187 172 170# 167# 161 158 -13 alleenstaande ouder 89 82 81 79 77 74 -8 (echt)paar 52 47 46 44 42 42 -6 anders 1 1 1 1 0 0 0 duur
korter dan 1 jaar 66 54 53# 51# 47 48 -6 1 jaar of langer 263 248 244 240 233 227 -21 1) inclusief onbekend

* voorlopig cijfer
# deze cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens

bron: cbs

cbs persbericht pb08-014 pagina 3 van 5

tabel 2. bijstandsuitkeringen van thuiswonenden onder de 65 jaar van gemeenten met 100 000 inwoners of meer
gemeente 31 dec. 2006 31 dec. 2007 * mutatie 31 dec. 2006- 31 dec. 2007* abs. % `s-hertogenbosch 2 890 2 390 -500 -17,4 emmen 2 380 1 980 -400 -16,6 utrecht 7 650 6 460 -1 200 -15,7 haarlem 2 800 2 440 -360 -13,0 almere 3 890 3 390 -500 -12,8 ede 1 340 1 170 -170 -12,6 's-gravenhage 18 470 16 170 -2 300 -12,4 zaanstad 2 480 2 170 -310 -12,3 nijmegen 5 550 4 930 -630 -11,3 dordrecht 3 460 3 080 -380 -10,9 zoetermeer 2 280 2 060 -220 -9,6 zwolle 2 360 2 150 -210 -8,9 maastricht 3 330 3 040 -290 -8,8 breda 3 650 3 330 -320 -8,7 groningen 8 330 7 620 -720 -8,6 amersfoort 2 210 2 030 -180 -8,2 arnhem 5 890 5 430 -460 -7,8 amsterdam 33 510 30 900 -2 610 -7,8 rotterdam 32 540 30 210 -2 330 -7,2 tilburg 4 620 4 300 -320 -7,0 enschede 4 660 4 360 -300 -6,4 leiden 2 710 2 540 -170 -6,3 apeldoorn 2 150 2 050 -100 -4,6 eindhoven 5 020 4 840 -180 -3,5 haarlemmermeer 1 040 1 040 0 0,0 .
gemeenten met 100 000 165 200 150 050 -15 150 -9,2 inwoners of meer
gemeenten met minder 136 740 124 780 -11 960 -8,7 dan 100 000 inwoners
nederland totaal 301 940 274 830 -27 100 -9,0
* voorlopig cijfer
cbs persbericht pb08-014 pagina 4 van 5

bron: cbs

cbs persbericht pb08-014 pagina 5 van 5


---- --

Deel: ' Daling langdurende bijstand in 2007 '


Lees ook