Ministerie van Justitie

Daling werkloosheid allochtonen voorbij
10 maart 2003

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar licht toegenomen. Daarmee is een einde gekomen aan de dalende trend van de werkloosheid in die groep van de bevolking, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2002 is de werkloosheid zowel onder autochtonen als onder allochtonen gestegen. Een op de tien niet-westerse allochtonen is werkloos. Net als in 2001 zijn niet-westerse allochtonen drie maal zo vaak werkloos als autochtonen.

De stijging onder de autochtone Nederlanders was vorig jaar een half procentpunt tot ruim 3 procent.

Vanaf midden jaren negentig daalde de werkloosheid. Vooral onder niet-westerse allochtonen is de werkloosheid vrij fors gedaald. Was in 1996 nog ruim 20 procent werkloos, in 2001 was dit slechts 9 procent. In 2002 zitten zij met tien procent weer op het niveau van 2000. De werkloosheid is onder mannen lager dan onder vrouwen. Voor autochtonen geldt dat vrouwen anderhalf keer zo vaak werkloos zijn als mannen. Bij niet-westerse allochtonen daarentegen is de werkloosheid onder mannen en vrouwen gelijk. Zowel onder niet-westerse mannen als onder niet-westerse vrouwen was in 2002 een op de tien werkloos.

De werkloosheid onder de verschillende groepen niet-westerse allochtonen ligt in 2002 dichter bij elkaar dan in 2001. De werkloosheid onder Marokkanen, de groep met voorheen de meeste werklozen, is niet gestegen. De werkloosheid onder Surinamers, de groep met voorheen de minste werklozen, is wel gestegen.

Deel: ' Daling werkloosheid allochtonen voorbij '
Lees ook