PERSBERICHT

22 maart 1999

DANKA KONDIGT ONDERTEKENING AAN VAN INTENTIEVERKLARING VOOR

OUTSOURCING ACTIVITEITEN

Danka Business Systems PLC (Danka) (NASDAQ: DANKY) en Schroder Ventures kondigden vandaag aan dat zij een accoord hebben bereikt over een niet-bindende Intentieverklaring met betrekking tot de op handen zijnde verkoop van Danka’s outsourcing activiteiten: Danka Services International (DSI).

Volgens de bepalingen van de Intentieverklaring zal Danka haar outsourcing activiteiten verkopen aan Schroder Ventures en zal een minderheidsbelang behouden in het aandelenpakket van de te continueren activiteiten. Verder zal Danka een lange-termijn overeenkomst aangaan met DSI voor het leveren van apparatuur en de bijbehorende onderdelen, verbruiksmaterialen en technische ondersteuning.

Larry Switzer, Danka’s Chief Executive Officer, merkte op : "We zijn verheugd om een duurzame relatie aan te gaan met Schroder Ventures als een strategische partner. Ons voorgenomen aandelenbelang in de voortgaande aktiviteiten versterkt ons vertrouwen in de groeiende outsourcing en document services markt".

DSI heeft jaaromzetten gerealiseerd van meer dan U$ 275 miljoen en biedt werk aan meer dan 3.000 werknemers. Het hoofdkantoor van DSI is gevestigd in Rochester, New York en heeft vestigingen verspreid over de Verenigde Staten, Canada en Europa.

Danka en Schroder Ventures verwachten dat de ondertekening van een definitieve overeenkomst in de komende weken gebeurt, vanaf welk moment verdere bekendmakingen worden gedaan.

Het hoofdkantoor van Danka Business Systems PLC bevindt zich in London, Engeland en St. Petersburg, Florida en is een van ‘s werelds grootste onafhankelijke leveranciers van kantoorautomatiseringsapparatuur en aanverwante diensten, onderdelen en supplies. Danka voorziet in kantoorautomatiseringsprodukten en diensten in meer dan 30 landen over de wereld. Voor meer informatie over copiers, printers en andere kantoorautomatiseringsprodukten kunt u ons bezoeken op onze web site: www.danka.com.

Schroder Ventures is een van ‘s werelds leidende particuliere leveranciers van aandelenvermogen met U$ 3,5 miljard aan fondsen in hun beheer.

Verklaringen met het oog op de toekomst

Bepaalde uitspraken die in het persbericht staan zijn gericht op de toekomst. Tevens is bepaalde informatie met betrekking tot de Organisatie gebaseerd op de visie van het management en zijn er bepaalde veronderstellingen gemaakt door het management gebaseerd op informatie, welke haar momenteel ter beschikking staat.

De begrippen "doel", "verwachting", "visie" en overeenkomstige uitdrukkingen in relatie tot de Organisatie of het management van de Organisatie hebben als doelstelling toekomstgerichte uitspraken te identificeren. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige inzichten van de Organisatie met het oog op toekomstige gebeurtenissen. Zij zijn onderhevig aan bepaalde risico’s, onzekerheden en veronderstellingen wat ertoe zou kunnen leiden dat actuele resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de op de toekomst gerichte verwachte resultaten.

Dit is inclusief (maar niet beperkt tot):


* het falen van de Organisatie en Schroder om te komen tot een definitieve overeenkomst met betrekking tot de verkoop van DSI,
* het falen van het afronden van de verkoop van DSI,
* een terugval in de groei van de outsourcing business,
* het verlies van belangrijke klanten en/of werknemers van DSI.

De lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, welke slechts de analyse van het management weerspiegelt vanaf dit moment.

Deel: ' Danka intentieverklaring voor outsourcing activiteiten '
Lees ook