CDA

Dankers: Gehandicaptenzorg steeds verder achterop

Den Haag, 2-12-1999

Ondanks de vele mooie woorden raakt de gehandicaptenzorg steeds verder achterop. Wat gedaan is om de wachtlijsten in deze zorg weg te werken, blijft een druppel op een gloeiende plaat. Gehandicapten betalen op deze manier de hoogste prijs en dat is triest in een periode van voortdurende welvaartsgroei, zei Nancy Dankers in het overleg Gehandicaptenbeleid op 2 december.

Ouders van gehandicapte kinderen blijven thuis te vaak en te lang van iedere hulp verstoken. Aan vroeghulp zou, volgens Dankers, geen gebrek mogen zijn ook al omdat dit de vraag naar een plek bij een instelling alleen maar bevordert. En bij die instellingen kraakt het ook aan alle kanten: te grote groepen, te weinig personeel en te weinig tijd voor intensieve zorg en begeleiding.

Het CDA bepleit een betere aanpak van sexueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. In de instellingen blijkt er op dit gebied, op een enkele uitzondering na, nauwelijks iets geregeld. Er is geen meldplicht en er is geen verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Er zijn geen regels om te voorkomen dat daders elders in dezelfde werksoort opnieuw in de verleiding komen. Dankers wil dat in de onlangs verschenen nota Bestrijding sexueel misbruik van en sexueel geweld tegen kinderen ook maatregelen komen speciaal gericht op bescherming van mensen met een verstandelijke handicap.

Woordvoerder: Nancy Dankers, telefoon 070-3182559 Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070-3182512.

Deel: ' Dankers Gehandicaptenzorg steeds verder achterop '
Lees ook