Nieuw-Vlaamse Alliantie


Danny Pieters pleit in Madrid voor sociaal federalisme (29/01/03)

Danny PIETERS (N-VA-kamerlid en plaatsvervangend lid van de Conventie voor de Toekomst voor Europa) heeft vorig weekend in Madrid de idee van een echt sociaal federalisme gelanceerd op een conferentie waar de verhoudingen tussen de Spaanse staat en zijn regio's op de voorgrond stonden en ook uitvoerig ingegaan werd op de overdracht van sociale bevoegdheden aan de regio's van Italië. Pieters verdedigde het samengaan van de overdracht van nieuwe bevoegdheden op sociaal vlak naar deelstaten en lokale overheden, en de erkenning van meer sociale bevoegdheden aan de Europese Unie. Het beginsel van het "sociaal federalisme" blijkt Europa-wijd de meest vruchtbare bodem te vinden in de gezondheidszorgverzekering, de gezinsbijslagen en de sociale bijstand.

Daarbij kan het kader met de leidende beginselen en de minimumstandaarden op Europees vlak vastgelegd worden; de inrichting van deze takken van de sociale zekerheid wordt overgelaten aan het niveau dat het dichtst bij de burger staat: de regionale en lokale overheden.

In België hoort men vaak de oppervlakkige opwerping: "het is zinloos te pleiten voor méér sociale bevoegdheden voor Vlaanderen op een ogenblik dat we juist het sociale Europa willen versterken!". Voor Pieters is het tegendeel waar: zowel de overdracht van bevoegdheden, b.v. op het vlak van gezondheidszorg of gezinsbijslagen, aan de deelstaten, als de erkenning van een bevoegdheid aan de Europese Unie om minimumstandaarden vast te leggen op deze domeinen, vloeien voort uit hetzelfde concept van "sociaal federalisme".

(Voor de tekst van de toespraak van Pieters in Madrid, zie: www.dannypieters.net )

Auteur:
Danny Pieters, Kamerlid
Nieuw-Vlaamse Alliantie

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30.
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Start


---

Deel: ' Danny Pieters pleit in Madrid voor sociaal federalisme '
Lees ook