Vrije Akademie Westvest, Delft

INSTUIF- EN KENNINGSMAKINGSLES DANS

De dansafdeling van de Vrije Akademie Westvest organiseert in haar dependance Veulenkamp 41 een INSTUIF- EN KENNINGSMAKINGSLES DANS VOOR 4- EN 5- JARIGEN op maandag 1 februari 1999 van 15.30 tot 16.15 uur. Bij voldoende belangstelling start na de voorjaarsvakantie op maandag 22 februari een les voor kinderen van deze leeftijd. De docent is Daniëlla Lemmens en de instuifles is gratis. Inlichtingen bij de Vrije Akademie Westvest, telefoonnummer 015 2602840.


Zoekwoorden:

Deel: ' Dansles voor 4- en 5- jarigen in Delft '
Lees ook