Provinciale Staten en Vaste Commissievergaderingen 2000

PROVINCIALE STATEN EN VASTE COMMISSIEVERGADERINGEN 2000

Aanvang | 04/02 17/03 14/04 26/05 30/06 08/09 27/10 09-10 15/12 Provinciale Staten 10.00 uur | 11
|

___________________________________________|__________________________
_______(1)_________________ (2)__________
|
Commissie voor Verkeer 9.30 uur | 07/01 18/02 24/03 28/04 09/06 18/08 29/09 29/09 24/11
en Waterstaat |
|
|
Commissie voor Milieu en 14.00 uur | 07/01 18/02 24/03 28/04 09/06 18/08 29/09 29/09 24/11
Agrarische Zaken |
|
|
Commissie voor Ruimte 9.30 uur | 14/01 25/02 31/03 12/05 16/06 25/08 06/10 06/10 01/12
en Groen |
|
|
Commissie voor Welzijn, Zorg 13.00 uur | 14/01 25/02 31/03 12/05 16/06 25/08 06/10 06/10 01/12
en Cultuur |
|
|
Commissie voor Economische 9.30 uur | 21/01 03/03 07/04 17/05 23/06 01/09 13/10 13/10 08/12
Zaken en Werkgelegenheid | (woe)
|
|
Commissie voor Financiën 14.00 uur | 21/01 03/03 07/04 17/05 23/06 01/09 13/10 13/10 08/12
en Algemene Zaken | (woe)
|

___________________________________________|____________________________
(1)- Kadernota (2)- behandeling
Begroting 2001

Deel: ' Data PS Limburg en Commissievergaderingen 2000 '
Lees ook