Databank KNMP voor geneesmiddelen verzelfstandigd

LHV-nieuwsbericht van 07/02/99.

De databank voor geneesmiddelen van de KNMP is op 1 januari jongstleden zelfstandig geworden. Door deze beleidswijziging van de KNMP kan volgens zeggen beter worden ingespeeld op de wensen en vragen van de gebruikers van de databank.

De LHV staat positief tegenover de verzelfstandiging. Er worden nu gesprekken gevoerd om te komen tot een evenwichtige inbreng in een nog op te richten belangenplatform. Het NHG heeft al gesproken met de nieuwe organisatie en zal de wensen van huisartsen ten aanzien van de databank voor geneesmiddelen gaan omschrijven.

De LHV en de KNMP zullen hun contract aan de nieuwe opzet aanpassen Het databestand zal in 1999 nog worden uitgeleverd onder de oude voorwaarden. Ontvangers zijn dan de HIS-leveranciers, die het bestand geschikt maken voor verspreiding en in rekening brengt bij de gebruikers. Volgens de geldende afspraken zal er voor de niet-apotheekhoudenden een prijsverhoging van circa 3,5 procent worden doorgevoerd conform het CBS-indexcijfer voor software.

© copyright LHV 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Databank KNMP voor geneesmiddelen verzelfstandigd '
Lees ook