Persbericht
========

‘Out-of-the-box’ performance management en tuning:

Datametrics breidt ViewPoint uit voor MS Exchange Server

Datametrics Systems heeft ViewPoint, haar performance management oplossing voor e-business, uitgebreid met nieuwe functionaliteit voor de Windows NT omge-ving. De ViewPoint software is nu ‘out-of-the-box’ uitgerust met performance management en tuning voor Microsoft Exchange Servers; prestatie-parameters worden meteen weergegeven, net als een automatisch advies voor tuning.

Exchange wordt steeds meer gezien als een bedrijfskritische toepassing binnen de NT omgeving. Organisaties op het gebied van e-business die voor hun e-mailverkeer en websites vertrouwen op Exchange, kunnen zich geen down-time veroorloven. De nieuwe Exchange-functionaliteit in ViewPoint komt daaraan tegemoet met een direct overzicht van de server-omgeving en nuttige adviezen voor tuning.

Datametrics biedt een uitgebreid pakket performance management tools voor de NT omgeving die organisaties verzekeren van een optimaal serviceniveau en respons-tijden. ViewPoint presenteert real-time en historische performance-informatie over meerdere systemen binnen een uniforme interface. De krachtige AutoCorrelate-func-tie achterhaalt oorzaken van performanceproblemen in systemen, databases, appli-caties en opslagmedia door automatisch oorzaak/gevolg-relaties bloot te leggen; het betrouwbare analyse tool AutoAnalyze onderzoekt de problemen en stelt oplossin-gen voor. Naast ViewPoint’s performance management voor Exchange, is er ook on-dersteuning voor IIS (Internet Information Server), SQL Server en andere NT-compo-nenten.

Prijs en beschikbaarheid
ViewPoint voor Microsoft Exchange Server komt voor het einde van dit jaar be-schikbaar. Tot 31 december 1999 geldt een speciale introductieaanbieding: organi-saties die de ViewPoint Collector for Windows NT (adviesprijs ƒ
1.475,--) en de View-Point Collector for Microsoft Exchange Server (adviesprijs ƒ 2.475,--) tegelijkertijd
aanschaffen met de ViewPoint Console ontvangen een korting van 50% op de ViewPoint Console software (ƒ 12.450,--).

Datametrics Systems
Datametrics Systems levert multi-platform software en diensten om bedrijfskritische systemen, databases en applicaties optimaal te laten presteren. Datametrics is vooraanstaand leverancier op het gebied van ontwikkeling en verkoop van software voor automatische correlatie, prestatie- en capaciteitsbeheer. Datametrics levert haar software-oplossingen sinds 1980 in meer dan vijfentwintig landen en is beursgeno-teerd onder de moedermaatschappij Zitel Corporation (NASDAQ:ZITL). website: www.datametrics.nl.

Deel: ' Datametrics breidt ViewPoint uit voor MS Exchange Server '
Lees ook