Provincie Groningen

Groningen, 15 oktober 2001 Persbericht nr. 205

R E C T I F I C A T I E

Debat + tentoonstelling Belvedere "Over het verleden van de toekomst"

Abusievelijk is in persbericht 203 een onjuiste datum vermeld. Het debat Belvedere "Over het verleden van de toekomst" vindt niet plaats op 16 november a.s maar op dinsdagavond 16 oktober a.s!

Tijdens deze avond debatteert de Provincie Groningen met genodigden (belangenorganisaties, lokale en provinciale politici, kunstenaars, architecten etc.) over hoe cultuurhistorie en ruimtelijke planning beter en creatiever aan elkaar zijn te koppelen. Het programma begint om 19.15 uur met de opening van de tentoonstelling "Over het verleden van de toekomst". Om 19.45 uur zal het debat van start gaan in de Statenzaal.

Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Zoekwoorden:

Deel: ' Datum debat Belvedere Over het verleden van de toekomst '
Lees ook