Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Datum van ontstaan van werkloosheid; schadevergoeding voor kosten rechtsbijstand in bezwaar.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 20-03-2003

Gedaagde heeft naar aanleiding van een beschikking van de kantonrechter zonder meer de eerste werkloosheidsdag verlegd. Gedaagde had op basis van de op dat moment beschikbare gegevens reeds eenvoudig kunnen concluderen dat het eindigen van de dienstbetrekking niet van invloed was op de datum van ontstaan van werkloosheid. Daarbij is nog van belang dat de verschuiving van de eerste werkloosheidsdag het ten nadele van appellant terugkomen op een eerder besluit inhoudt. Derhalve moeten de primaire besluiten geacht worden te zijn genomen tegen beter weten. De kosten van rechtsbijstand in bezwaar acht de Raad dan ook redelijk gemaakt en deze kosten komen op grond van artikel 8:73 Awb voor vergoeding in aanmerking.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF4544

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11136&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Datum van ontstaan van werkloosheid; schadevergoeding voor kosten re.. '
Lees ook