Persbericht De Amersfoortse


Amersfoort, 11 mei 1999

DE AMERSFOORTSE INTRODUCEERT EEN ZEER FLEXIBEL PENSIOEN IN BELEGGINGEN

Tijdens vijf ontbijtsessies op verschillende lokaties in Nederland heeft De Amersfoortse haar individuele Pensioenverzekering in beleggingen geïntroduceerd (PSW). De nieuwe verzekering is een bedrijfspensioen voor de directeur/grootaandeelhouder en voor de werknemers die behoefte hebben aan een individuele pensioenvoorziening. Er is ook een Pensioenverzekering in guldens. De nieuwe pensioenverzekeringen kenmerken zich door een grote mate van flexibiliteit, waarbij de pensioentoezeggingen op diverse manieren kunnen worden verzekerd. Daarmee is het product 'Witteveen'-proof. Later dit jaar vindt de introductie plaats van een collectief pensioen in beleggingen.

Bij het Pensioen in beleggingen wordt het kapitaal opgebouwd in één of meer van De Amersfoortse beleggingsfondsen. Voor het Amersfoortse Mix fonds en het Amersfoortse Obligatiefonds wordt binnen spelregels een garantierendement gegeven op basis van 4%. Het benodigd overlijdenskapitaal kan worden betaald door de premie voor het overlijdensrisico maandelijks te onttrekken aan de beleggingswaarde. De risicopremie kan ook worden gefinancierd uit de betaalde premie.

De Amersfoortse besteedt daarnaast veel aandacht aan service. Zo zijn er extra pensioen-specialisten aan de buitendienst toegevoegd en is het Adviesbureau Leven uitgebreid. Op de afdeling Pensioen is een regio-indeling ingevoerd om de relatie met assurantie-adviseurs verder te verstevigen. Eind mei wordt nieuwe offerte-software beschikbaar gesteld aan het intermediair dat actief is op het gebied van pensioenen.

Witteveen, de stand van zaken

Ter gelegenheid van de introductie van de flexibele pensioenproducten, organiseerde De Amersfoortse ontbijtsessies in het hele land, waar in totaal ruim 300 assurantie-adviseurs te gast waren. Prof. dr E. Lutjens, hoogleraar pensioenrecht en lid van de Commissie Witteveen, bracht de definitieve stand van zaken over 'Witteveen', het nieuwe fiscale pensioenregime dat per 1 juni aanstaande van kracht is. "De nieuwe pensioenproducten van De Amersfoortse zijn 'Witteveen'-proof." aldus professor Lutjens. Eén van de pensioenspecialisten van De Amersfoortse lichtte vervolgens uitgebreid de mogelijkheden van de Pensioenverzekering in beleggingen toe. Volgens drs F.A.W.M. Roemen, directeur De Amersfoortse Levensverzekeringen die over pensioenen na de Wabb sprak, betekent de afschaffing van artikel 16 van de Wabb, een kans voor het intermediair om zich te specialiseren in kwaliteit en advisering.

Met de introductie van de nieuwe pensioenproducten beschikt De Amersfoortse als De Inkomensverzekeraar over een compleet en flexibel pensioenassortiment.


De Amersfoortse Verzekeringen
Drs R.J.M. Otten
Directeur Marketing & Communicatie
Telefoon: (033) 464 24 18

Deel: ' De Amersfoortse introduceert pensioen in beleggingen '
Lees ook