Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Burgermonitor 2002
19 maart 2003 - Cynthia Hendriks

Het college van B&W heeft kennis genomen van de Amsterdamse Burgermonitor 2002 die een beeld schetst van de politieke en maatschappelijke betrokkenheid van de Amsterdammers. De meting wordt jaarlijks uitgevoerd door het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek; dit is de vierde peiling. Tussen eind mei en eind juli 2002, een periode van sterke politieke ontwikkelingen, werden 3000 Amsterdammers ondervraagd.

De belangrijkste resultaten zijn dat de Amsterdammers in 2002 meer tevreden zijn over de politiek. De behoefte aan contact met lokale politici is afgenomen, de waardering voor het gemeentebestuur is hoger dan in 2001. De interesse is toegenomen in vergelijking met de twee voorgaande jaren, waarschijnlijk onder invloed van de Tweede Kamerverkiezingen. Ook het politiek zelfvertrouwen is gegroeid. Een grote meerderheid (74%) van de Amsterdammers is van plan om bij gemeente- of stadsdeelraadverkiezingen te gaan stemmen. Er is sprake van een trendbreuk in deze stemintentie: aan de daling die sinds 1999 of al eerder is ingezet, komt in 2002 een abrupt einde. Vijf van de zes Amsterdammers voelen zich thuis in de stad, driekwart voelt zich thuis in de buurt. Dat is meer dan de afgelopen jaren. Bronnen van ergernis zijn er ook. In de top drie staan zwerfvuil, vieze straten en het parkeerbeleid, maar die wegen niet op tegen de gezelligheid, de sfeer en de veelzijdigheid van de stad. Amsterdammers raken steeds beter op de hoogte van nieuwe vormen van politieke participatie, zoals buurtbeheer en interactieve beleidsvorming en het referendum. De interesse in het lidmaatschap van een politieke partij neemt, na jaren van daling, enigszins toe. De kennis over de gemeentelijke bestuurders is licht toegenomen, alleen over wethouders en stadsdeelraadpolitici weten burgers minder. Burgemeester Cohen is in 2002 bekender dan hij in 2001 was. De helft van de Amsterdammers heeft het afgelopen jaar contact gehad met een ambtenaar. In 71% van de gevallen verliep dat contact naar tevredenheid.
De bekendheid van de gemeentelijke website en ook van het blad amsterdam.nl is toegenomen.
De monitor wordt ter kennisneming naar de leden van de raadscommissie gestuurd.

© Gemeente Amsterdam

Zoekwoorden:

Deel: ' De Amsterdamse Burgermonitor 2002 '
Lees ook