Gemeente Amsterdam


De Baarsjes wil van denken naar doen; perspectief op de begroting 2003

Deze zomer maken de stadsdeelwethouders van stadsdeel De Baarsjes een begroting waarin zij vijf miljoen euro verdelen: extra schoonmaakacties van straten, netwerken die jongeren omringen en de politiepost op het Mercatorplein moeten hier ondermeer van worden gerealiseerd. Op de structurele budgetten bezuinigen zij 1 tot 2,5 miljoen euro, van 2003 tot 2006. Dit geld komt ten goede aan groot wegenonderhoud, nieuwe huisvesting van het stadsdeelkantoor (vanaf 2004) en nieuw beleid.

Dit schrijft het Dagelijks Bestuur in de Perspectievennota, die de deelraad behandelt op 25 juni. 'Van denken naar doen', zo luidt hun motto voor 2003 in hun eerste beleidsuitspraak, die nauw aansluit op het Programakkoord voor 2002-2006. Stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren (PvdA) wil samen met de stadsdeelwethouders Mirjam Smeels (VVD), Witte Goudriaan (PvdA) en Irene Zijlstra (CDA) het contact zoeken met de bewoners die zich juist niét zo vaak laten horen. Eens per twee maanden bezoeken zij een straat, voorafgaand aan een extra schoonmaakbeurt. Zij onderkennen de vraag van de bewoners naar zichtbare resultaten om de buurt veilig te houden, de sociale kwaliteit te verhogen en de straten schoner te maken.

Voor meer zie: www.baarsjes.amsterdam.nl

^


-

© gemeente Amsterdam - 18-06-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' De Baarsjes wil van denken naar doen '
Lees ook