Euronext deelt mee - 24/07/2002

De Beukelaar (Fabrieken Der Gebroeders De Beukelaar) n.v. (tegenwoordig Think-Media)Splitsing in 10 en wijziging van de maatschappelijke benaming van de effectenvia omruiling Wijziging van de Stockcode.


- ISIN code : BE0138887808 - SRW code: 138887.80 -Stock code : DEBB Ingevolge de beslissingen genomen door de vennootschap De Beukelaar op de BAV van 18.06.2001, zal vanaf 01.08.2002 worden overgegaan tot de splitsing door omruiling van de oude gewone aandelen van de vennootschap De Beukelaar tegen nieuwe aandelen met de nieuwe maatschappelijke benaming « Think-Media » in de verhouding van : - 10 nieuwe gewone aandelen Think-Media , coupons nr. 1 N.E. tot en met 30 aangehecht, tegen 1 oud gewoon aandeel De Beukelaar , coupons nr. 5 tot 30 aangehecht. De orders in het orderboek van NSC op 31.07.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op donderdag 01.08.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. - De nieuwe effecten zullen in coupures van 1-10-100 en 1.000 uitgegeven worden. - N.B.: Voor de houders van aandelen op naam evenals voor de aandeelhouders waarvan de effecten werden ondergebracht in effectenrekening bij een financiële tussenpersoon, zullen de nieuwe gesplitste aandelen Think-Media n.v. automatisch worden toegekend. - Bijgevolg vanaf 01.08.2002: - zal het aantal opgenomen gewone aandelen op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 244.450 naar 2.444.500 gebracht worden, Nrs. 1 tot en met 2.444.500. - zal de koers van het gewoon aandeel bepaald worden op basis van het gesplitste effect. - zullen vanaf dezelfde datum enkel de nieuwe gesplitste gewone aandelen Think-Media geldig verhandelbaar zijn. Codificatie van de nieuwe gesplitste gewone aandelen Think-Media: -SRWcode : 3804.21 (nieuw) -ISIN code : BE0003804219 (nieuw) -NSC/Euronext code : BE0003804219 (nieuw) -Stock code : THI (nieuw) (in plaats van DEBB) -Groep : A5 (ongewijzigd) -Hoeveelheid: 1 aandeel (na splitsing) (in plaats van 1 aandeel voor splitsing). - Kosten: De omruiling zal gratis uitgevoerd worden voor de aandeelhouders bij de hieronder vermelde loketinstelling met uitzondering, behalve desgevallend, het forfaitaire bedrag verschuldigd in geval van materiële levering van de effecten, zijnde EUR 10,- (+ BTW van 21%) per verrichting bij Dexia Bank. -N.B.: De kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen dan de hieronder vermelde instelling, bij wie aanvragen van omruiling zouden worden ingediend, zijn ten laste van de aandeelhouder. - Loketinstelling: Dexia Bank.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' De Beukelaar (Fabrieken Der Gebroeders De Beukelaar) n.v. (tegenwoor.. '
Lees ook