Ingezonden persbericht

Brugfiguren tussen Oost en West, India en het Westen

Dat ben Jij: de bevrijdende vedanta-visie van Ramakrishna en Nisargadatta Maharaj

6 oktober 2001, in Utrecht, Dr D. Tiemersma

De leer van de oude Upanishaden (8e - 6e eeuw v.C) waarin de identiteit van het hoogste zelf (tman) en de wereldgrond (Brahman) centraal staat, werd in de traditie van de vedanta steeds opnieuw geactualiseerd en doorgegeven. In de vorige eeuw trad hierin Ramakrishna op de voorgrond. Hij verenigde zijn mystieke gerichtheid op de moedergodin Kl en op Ram (Shiva) met het doorbreken van alle vormen. Vooral Vivekananda bracht Ramakrishna's leer naar het Westen, waar deze tot op vandaag veel weerklank vindt. Nisargadatta Maharaj leerde op een zeer directe wijze de nondualiteit (a-dvaita) van het eigen Zelf en het onbenoembare. In zijn benaderingswijze staat de vraag 'Wat ben je zelf?' centraal. De beslissende factor is het inzicht in de identiteit van alle tegendelen. Douwe Tiemersma beschouwde Nisargadatta Maharaj als zijn leraar.

Douwe Tiemersma (1945) studeerde biologie en filosofie in Amsterdam. Vanaf 1974 is Douwe Tiemersma verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij wijsgerige antropologie en niet-westerse wijsbegeerte doceert. Daarnaast geeft hij les in diverse vormen van yoga, onder andere de advaita vedanta en meditatie.

Aanbevolen literatuur

Ramakrishna; gesprekken opgetekend door M, Mirananda, Den Haag 1987
Diana de en G. Hulskramer, Sri Ramakrishna. Mens en boodschap, Ankh-Hermes, Deventer 1973

Shri Nisargadatta Maharaj, Ik ben. Gesprekken over onze oorspronkelijke natuur, Ankh-Hermes, Deventer 1982

Shri Nisargadatta Maharaj Zijn. Over de oorspronkelijke natuur van de mens, Ankh-Hermes, Deventer 1983

Drie boeken met gesprekken met Nisargadatta Maharaj, uitgegeven bij Altamira, Heemstede.

Publicaties van Douwe Tiemersma

Naar de openheid, Mirananda, Wassenaar 1983; (alleen nog verkrijgbaar bij Yogacentrum De Ruimte in Gouda f15,- ; f 17,50 incl. verzendkosten)
De vele gezichten van de dood. Voorstellingen in verschillende culturen, Lemniscaat, Rotterdam 1996

Yoga artikelen in: Zien.

Teksten over non-dualiteit; Tijdschrift voor Yoga en Nieuwsbrief van de vereniging van Yogaleerkrachten Nederland

Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORINTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. Filosofie Oost-West is een landelijke organisatie: FOW wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. FOW levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 75,- per dag aan de zalen te voldoen (in 2002 35).

6. Data voor 2001 zijn 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december; en voor 2002: 19 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 14 september, 5 oktober, 9 november en 14 december.
7. Folder en inschrijven bij: Filosofie Oost - West, Planetenbaan 2, 3951 EJ Maarn, of e-mail info@filosofie-oostwest.nl

8. Website www.filosofie-oostwest.nl
Cursus: De psychologie van het boeddhisme

Deel: ' De bevrijdende vedanta-visie van Ramakrishna en Nisargadatta '
Lees ook