Rijks Universiteit Groningen


De Boel benoemd tot hoogleraar Nieuwgriekse taal- en letterkunde

Gunnar L.H. de Boel (Berchem, Belgie, 1955) is benoemd tot hoogleraar Nieuwgriekse taal- en letterkunde binnen de Faculteit der Letteren. De Boel studeerde klassieke filologie in Antwerpen en Gent en Nieuwgrieks in Athene. In de loop der jaren specialiseerde hij zich verder in het Nieuw- grieks. Hij promoveerde in 1984 op het proefschrift Aspecten op de trans- itiviteit bij Homeros en publiceerde in verschillende internationale tijdschriften en handelingen van internationale congressen. Sinds 1978 vervult De Boel verschillende functies bij de Universiteit Gent. Hier zette hij het Griekenlandcentrum op, een studiecentrum dat de continuiteit van de volledige Griekse cultuur - van Oudheid tot heden - benadrukt. Dankzij deze impuls nam de belangstelling voor de opleiding Latijn en Grieks in Gent sterk toe. Naast zijn voorzitterschap van dit centrum is De Boel in Gent onder meer hoofddocent Nieuwgrieks en algemene taalkunde. Tevens is hij lid van de commissie Nieuwgrieks bij het Fonds der Letteren in Amsterdam. In Groningen gaat De Boel zich bezighouden met de organisatie van onderwijs en onderzoek en de verdere profilering van het vakgebied Nieuwgrieks.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Zoekwoorden:

Deel: ' De Boel hoogleraar Nieuwgriekse taal- en letterkunde RUG '
Lees ook