De dialoog breekt lans voor... de dialoog


ROTTERDAM, 20040913 -- Op donderdag 30 september presenteert de Dialoog: Oogsten en Zaaien, Liefde komt altijd van de goede kant. Op deze dag presenteren en vieren de Dialoogpartners: COC Nederland, het Humanistisch Verbond, St. Islam & Burgerschap en St. Yoesuf, 2 jaar Dialoog over homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing en ethiek. Met een zeer divers gezelschap in een gevarieerd programma laat de Dialoog zien wat bereikt is in de verstandhouding tussen homoseksuelen en vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke groeperingen. Het middagprogramma vindt plaats in het Gültepe Educatief Centrum en het avondprogramma vindt plaats in het Rotterdamse stadhuis.

Als er om de tafel een moslim, een katholiek, een humanist, een homo, een jood, een journalist een wetenschapper, een moslimlesbienne en een gereformeerde homo elkaar voor het eerst openlijk spreken over (homo)seksualiteit en elkaar ruimte laten voor verschillen in opvatting is De Dialoog dan geslaagd?

Op die vraag wordt op donderdag 30 september, onder leiding van Samira Abbos een antwoord gezocht. In de middag zal in de vorm van een kringgesprek aandacht zijn voor persoonlijke verhalen. Hieraan doen onder meer mee: Wielie Elhorst, Ibrahim Spalburg, Samia Amrani en Mohamed.

In het avondprogramma wordt onder meer 2 jaar lang Dialoog gepresenteerd, vindt de uitreiking van de Bemoei je d'r mee prijs plaats door Boris Dittrich en zal een dialoog worden gevoerd onder leiding van Herman Meijer, met onder meer Sadik Harchaoui, Farid Tabarki, Roger van Boxtel, Mirjam Sterk en Cox Habbema.

Daarnaast hopen de organisatoren een basis te leggen voor de toekomst van De Dialoog. De ervaring leert dat het gesprek over homoseksualiteit nodig blijft en telkens gezocht en georganiseerd moet worden. Er is een voorzichtig begin gemaakt, waarbij vaak voor het eerst in verschillende geloofsgemeenschappen bereidheid en openheid is gevonden om te praten over seksualiteit in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder. In de schaduw van onze samenleving zijn nog zoveel schrijnende gevallen waar de Dialoog kan en wil oplossen.

Kijk voor meer informatie en het uitgebreide programma op www.humanistischverbond.nl

Deel: ' De dialoog breekt lans voor... de dialoog '
Lees ook