Gemeente Breda

Persberichten

07-03-2003

De Economische Barometer Breda gaat virtueel

Op maandag 10 maart gaat de internetsite www.economischebarometer.nl de lucht in. Op de site, ingesteld door de Hogeschool Brabant, gemeente Breda en Rabobank Breda, kan gediscussieerd worden over de Bredase economie. Met de site willen de drie partners de interactiviteit tussen de publieke en private sector bevorderen. Vanzelfsprekend bevat de site veel informatie over de lokale en regionale economie.

Ieder kwartaal kunnen bezoekers van de site reageren op een nieuwe stelling. Doel van de stelling is om de meningen van het bedrijfsleven en andere belanghebbenden bij de lokale en regionale economie te peilen over actuele onderwerpen. De eerste stelling luidt: "Heeft de Bredase economie een 'kennisimpuls' nodig en zo ja, hoe kan deze worden vormgegeven?".

Op de site is de rapportage van de Economische Barometer Breda in zijn geheel te downloaden. Daarin is te lezen dat de Bredase economie langzaam maar zeker ook de consequenties ervaart van een stagnerende nationale economie. De huidige economische stand van zaken, die gemeten wordt door de thermometer, geeft nog steeds een positief beeld. Zwaarder weer is echter op komst. De Barometer voorspelt dat bedrijfseconomische resultaten onder druk komen te staan en dat de werkgelegenheid verder afneemt.

De site is een bron van informatie voor vraagstukken over de lokale en regionale economie. Jaarlijks voeren de onderzoekers van het project diverse onderzoeken uit, waaronder de tweejaarlijkse Bedrijvenenquête. Voor een goed resultaat is de medewerking van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Alleen aan de hand van meningen, opmerkingen en suggesties van ondernemers kan de Economische Barometer Breda ook begin 2004 weer gepresenteerd worden.

Breda, 7 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' De Economische Barometer Breda gaat virtueel '
Lees ook