Ingezonden persbericht


Vakbonden willen op nationaal en Europees niveau kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de Europese zuivelindustrie. Naast economische ontwikkelingen zijn ontwikkelingen in de werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden daarbij de belangrijkste thema s. Om meer inzicht te krijgen in de factor arbeid heeft FNV Bondgenoten in samenwerking met CNV BedrijvenBond het onderzoek Zuivelindustrie in Europa in acht Europese landen uitgevoerd. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het Productschap Zuivel.

Een paar opvallende onderzoeksresultaten zijn:

* Vrijwel alle zuivelwerknemers in de acht onderzochte landen vallen onder een cao;
* De organisatiegraad van werknemers in de zuivelindustrie varieert sterk per land, bijvoorbeeld in Ierland is dat 95 procent vs. 9 procent in Frankrijk;
* In de meeste landen verwachten de vakbonden een daling van de werkgelegenheid door verdergaande concentratie en door fusies en sluitingen, maar ook door technologische en organisatorische vernieuwing;
* Het aandeel van vrouwen in het werknemersbestand is vrijwel overal gering. Waar vrouwen wel werkzaam zijn in de zuivelindustrie, werken zij met name in administratieve functies, laboratoria en op verpakkingsafdelingen;
* Nederland en Denemarken nemen een koppositie in qua inkomen. In de meeste andere landen ligt dat tussen 20 en 30 procent lager;
* De Franse zuivelwerknemers werken het kortste; de Spanjaarden het langste;
* De (vroeg)pensioenen zijn overal onderwerp van discussie.
Meer informatie?
Wilt u het complete rapport van tachtig pagina s lezen? Download dan het rapport dat u onder dit bericht vindt. Het rapport is tevens in het Engels (met een gedeelte in het Frans) te downloaden. Heeft u vragen? dan kunt u terecht bij projectleider Ans van den Akker: ansakke@bg.fnv.nl.

Het volledige onderzoek is te downloaden vanaf de site van de FNV https://fnvb.cms.fnvb.i-hypergrid.com/sef/frameless.do/pageId/3611/returnPage/6904/sf/6904/instanceId/6878/itemId/918/menuId/6904/

Deel: ' De factor arbeid in Europese Zuivelindustrie '
Lees ook