De financiële sector heeft grootste budget


De financiële sector heeft het grootste budget voor bedrijfsopleidingen en –trainingen in 2014

AMSTERDAM, 20140710 -- Uit het 22e bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek van NIDAP blijkt een opleving van de opleidingsmarkt. NIDAP verwacht dat de opleidingsmarkt met 5% zal groeien in 2014. De financiële sector is de grootste groeier qua budget. Dit heeft te maken met nieuwe wettelijke verplichtingen, interne regels, interne reorganisaties en outplacementtrajecten. Tevens ziet NIDAP dat hogescholen maar een heel klein deel van deze markt [opleidingen en trainingen voor werkenden] naar zich toe weten te trekken. Dit in tegenstelling tot de particuliere opleidingsinstituten die naar verwachting zeer sterk zullen profiteren van de stijgende opleiding- en trainingsbehoefte van organisaties.

Hogescholen zijn het slechts gepositioneerd. Hogescholen zijn met name op voltijd onderwijs gericht en, zo blijkt uit de resultaten, zeer beperkt aantrekkelijk als opleider voor werkgevers c.q. werkenden in het bedrijfsleven[1]. Hogescholen trekken momenteel tussen de 7 en 15% van de opleidingsbudgetten naar zich toe. Particuliere opleidingsinstituten trekken 67% van het opleidingsbudget bij organisaties naar zich toe. Na jaren van stagnatie en krimp hebben particuliere opleidingsinstituten het grootste marktaandeel verworven.

[1] De opleidingen die door werkenden worden gevolgd, worden in 90% door de werkgever betaald. Een matige positie bij werkgevers met groeiende opleidingsbudgetten zoals uit dit onderzoek blijkt weerspiegelt dat er nog weinig sprake is van vraag gestuurd aanbod. Uitzonderingen zijn er te vinden in de zorg en onderwijssector zelf. Daar hebben hogescholen wel een goede positie.