Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS
https://minvws.nl

VWS: De Geus maakt afspraken gunstbetoon geneesmiddelen

Vrijdag 7 maart 2003, nummer 20

MINISTER DE GEUS MAAKT AFSPRAKEN GUNSTBETOON GENEESMIDDELEN

Minister De Geus van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) hebben afspraken gemaakt over de normen voor geneesmiddelenreclame.

Ten eerste wordt met de afspraken duidelijk welke vorm van gunstbetoon maatschappelijk acceptabel is en welke niet. De afspraken zijn vastgelegd in beleidsregels, die deel uit gaan maken van de nieuwe geneesmiddelenwet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS) hanteert vanaf 5 maart 2003 de beleidsregels bij het toezicht op het Reclamebesluit. Onder gunstbetoon wordt verstaan:
- het geven en ontvangen van geschenken;
- het verlenen en genieten van gastvrijheid tijdens bijeenkomsten;

- het vragen en verlenen van sponsoring;
- de honorering van dienstverlening;

- het aanbieden en ontvangen van kortingen en bonussen.
Ten tweede hebben minister De Geus en de Stichting CGR afspraken gemaakt over de nadere invulling van de begrippen reclame en informatie en over de eisen die hiervoor moeten gelden op internet. Hiermee is duidelijk vastgelegd welke informatie de industrie aan de patiënt mag verstrekken. Publieksreclame is verboden. De invulling is weergegeven in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR.

In de Stichting CGR participeren onder meer de organisaties van de farmaceutische industrie, de koepelorganisaties van de apothekers en de artsen. Zij houdt zich als zelfreguleringsorgaan sinds oktober 1999 bezig met het opstellen van en het toezicht houden op normen omtrent geneesmiddelenreclame.


-o-o-o-

Deel: ' De Geus maakt afspraken gunstbetoon geneesmiddelen '
Lees ook