Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS
https://minvws.nl

VWS: De Geus verwelkomt duizendste herintreder

Vrijdag 14 februari 2003, nummer 18

Demissionair minister De Geus (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verwelkomt op zaterdag 15 februari de duizendste herintreder in het kader van de landelijke wervingscampagne Hard Nodig. Dit gebeurt op de jaarlijkse Landelijke Open Dag in de Zorg in Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Dolder (Utrecht). De Open Dag biedt de mogelijkheid aan herintreders en andere geïnteresseerden om zich te oriënteren op werk in de zorgsector. De campagne Hard Nodig is mei 2001 van start gegaan en is een gezamenlijk initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorgsector, het ministerie van VWS en het Centrum voor Werk en Inkomen.

Doel is om zoveel mogelijk mensen die al eerder in de zorg hebben gewerkt (herintreders) en mensen die in andere sectoren werkzaam zijn (zij-instromers) in de zorgsector te laten werken. Uit onderzoek blijkt dat veel oud-werknemers interesse hebben om weer in de zorg aan de slag te gaan. Hiervoor worden alle mensen die ooit in de zorg hebben gewerkt persoonlijk aangeschreven door de minister en staatssecretaris van VWS. Dit heeft de afgelopen periode al tot duizenden reacties geleid. Vandaag vindt de duizendste plaatsing in een zorginstelling plaats, in dit geval bij Altrecht.

De ervaring leert dat screening en begeleiding van potentiële herintreders en de afstemming op de vraag van de zorginstellingen veel tijd en aandacht vragen. Uitzendbureau Tempo-Team verzorgt daarom samen met de regiofunctionarissen arbeidsmarktbeleid zorg de begeleiding naar de zorginstellingen. De landelijke projectleiding is in handen van het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) in Den Haag.

Het project Hard Nodig eindigt eind 2003.

Meer informatie is te vinden op de websites www.hardnodig.nl en www.opendagzorg.nl.


-o-o-o-

Deel: ' De Geus verwelkomt duizendste herintreder '
Lees ook