Arrondissementsparket Roermond

Roermond, 29 mei 2002

"De Gouden Tip" werpt zijn vruchten af.

Regionale omroep L1, Politie Limburg-Noord en het Openbaar Ministerie Roermond kunnen na één seizoen terugkijken op een succesvol verloop van het regionale opsporingsprogramma "De Gouden Tip" op L1. Van de 67 uitgezonden opsporingsonderwerpen werden er 21 opgelost mede door of dankzij de uitzending. Dat betekent een oplossingspercentage van 31 %, welk percentage nog hoger kan uitvallen, omdat nog tien zaken (15%) in onderzoek zijn.
Hiermee voldoet het programma aan de vooraf gestelde verwachtingen. Men was uitgegaan van een oplossingspercentage van 30 %, waarmee men in de pas loopt met andere regionale varianten van "Opsporing Verzocht" in den lande.

Gemiddeld zijn er ongeveer 10 tips per uitzending binnengekomen. Dat is relatief weinig, maar de inhoud van de tips hadden een hoog oplossingsgehalte.
Opvallend is dat zeker de helft van de ontvangen tips op de woensdag na de uitzending gemeld werden tijdens de herhalingsuitzendingen van het programma op L1.
Veel zaken werden opgelost nadat bewakingsbeelden de strafbare feiten hadden vastgelegd. Ook werd gebruik gemaakt van beelden opgenomen door cameratoezicht in Venlo en Roermond.

Iedere uitzending werd ook een tip aan de kijker meegegeven. Op deze manier lieten politie en Openbaar Ministerie de kijker "meekijken in hun keuken."

Gelet op de resultaten is het programma ook volgend seizoen te zien bij L1. Momenteel wordt bekeken of en zo ja op welke wijze Politie Limburg-Zuid en het Openbaar Ministerie Maastricht gaan meewerken aan het programma. De eerstvolgende uitzending in het nieuwe seizoen staat gepland op 3 september a.s.

Deel: ' 'De Gouden Tip' werpt zijn vruchten af in Roermond '
Lees ook