expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Discussie over toekomst krijgsmacht

DV/PB49/99 Den Haag, 3 juni 1999

Minister De Grave zal dinsdag (8 juni) op uitnodiging van het Vredescentrum van de Technische Universiteit Eindhoven in discussie gaan over de toekomst van de krijgsmacht. Andere sprekers op de bijeenkomst zijn onder meer dr. Lex Winkler (Artsen zonder Grenzen) en drs. Sylvia Born (NOVIB). Gespreksleider is dr. Rein Welschen, burgemeester van Eindhoven. De discussiebijeenkomst wordt gehouden in het kader van de Strategische Toekomstdiscussie Defensie en vindt plaats in het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. Aanvang: 13.15 uur.

Een goed uitgeruste, gemotiveerde en geoefende krijgsmacht blijft noodzakelijk voor het handhaven van de vrede en veiligheid in de wereld. Maar wat moet de omvang van de krijgsmacht zijn en welke taken moeten er worden verricht? Hoe ziet de krijgsmacht van de toekomst eruit? Onder meer deze vragen komen aan de orde in de door minister de Grave geïnitieerde Strategische Toekomstdiscussie Defensie, die als doel heeft de meningen in de maatschappij te peilen over de toekomst van Defensie.

Deel: ' De Grave in discussie over toekomst krijgsmacht '
Lees ook