De Groot & Visser B.V. biedt alternatief voor leegstand of sloop


Nieuw jasje voor bestaande bedrijfspanden en kantoren

GORINCHEM, 20120703 -- Overheden en marktpartijen ondertekenden woensdag 27 juni een convenant om de leegstand in kantoren te bestrijden. Volgens de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, zijn de meest urgente regio’s in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Volgens De Groot & Visser B.V., de gevelspecialist uit Gorinchem, ligt de oplossing in duurzame ‘groene’ renovaties.

Naar verwachting gaat de bouwsector door het ondertekende convenant de komende jaren profiteren. Hier zullen immers sloop-, herbestemmings- en transformatieopdrachten uit voortkomen, stelt Bouwend Nederland in een reactie op haar website. “Het convenant richt zich weliswaar op de langere termijn, maar is in lijn met onze opvattingen over de aanpak van de leegstand op de kantorenmarkt”, stelt de lobbyvereniging voor de bouwsector.

Kantooreigenaren en vastgoedbeleggers hebben aangegeven te zullen investeren in de verduurzaming en de kwaliteit van bestaande kantoren. De Groot & Visser B.V. biedt al jaren beproefde oplossingen, waarmee bestaande bouwwerken hun waarde behouden. In een aantal gevallen weet zij zelfs een aanzienlijke waardevermeerdering te realiseren. Hierbij is te denken aan energieneutrale aanpassingen aan de gevel of de inzet van solar voor energiebesparingen. “De Groot & Visser B.V. heeft de afgelopen jaren aantoonbare besparingen van ruim 60% behaald”, aldus Technisch Directeur Anco Bakker. Hij stond aan de wieg van de All-in-One Façade, een aluminium gevelsysteem dat uitblinkt in duurzaamheid.

In regio's met veel leegstand mag de komende jaren niet worden bijgebouwd. Banken zullen actief meewerken aan de transformatie van kantoren op leegstandslocaties en zich positief opstellen ten aanzien van financiering hiervan. Het kabinet onderzoekt nog of er een wettelijk verplicht fonds kan komen, waarmee gemeenten of andere partijen kansloze kantoren kunnen opkopen. Zo worden verliezen op onbruikbare kantoorpanden geminimaliseerd. 

Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 geheel leeg en nog eens 1.900 gedeeltelijk leeg, meldt het ministerie. De structurele leegstand wordt vergroot door de recessie en de populariteit van 'het nieuwe werken'. De Groot & Visser B.V. heeft een sterke visie op aluminium gevels en biedt een breed scala aan mogelijkheden van zonwering en solar tot automatisering. Met haar oplossing ‘groenoveren’ weet zij panden een ware metamorfose te laten ondergaan. Hierbij staan ontwerp, comfort en kwaliteit centraal, maar duurzaamheid is een absolute voorwaarde. 

Mocht u na het lezen van dit persbericht interesse hebben in duurzame ondersteuning bij uw renovatieproject of aanvullende informatie  wensen over de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met De Groot en Visser B.V., Marconiweg 1, 4207 HH Gorinchem, T 0183 - 62 06 60, website: www.gv.nl

Rudy Breddels


Deel: ' De Groot & Visser B.V. biedt alternatief voor leegstand of sloop '
Lees ook