Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

De Haan treedt toe tot IKWV
Brugge, 17/9/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 17 september 1999
99/DPC/PB/Nr. 0172

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

DE HAAN TREEDT TOE TOT IKWV (INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN)

Nog voor het einde van het toeristisch seizoen 1999 werd onder impuls van gedeputeerde Durnez een overleg georganiseerd tussen de provincie West-Vlaanderen, het gemeentebestuur van De Haan en de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen omtrent de toetreding van het gemeentebestuur van Den Haan tot de intercommunale.

In een open geest werd gediscussieerd omtrent de modaliteiten van deze toetreding en werd een consensus bereikt. De nodige initiatieven zullen door de betrokken besturen worden genomen om de toetreding van de gemeente De Haan tot IKWV per 1 januari 2000 administratief te realiseren.

Met het initiatief van de gemeente De Haan om toe te treden tot IKWV is een van de doelstellingen van de intercommunale gerealiseerd nl. alle kustgemeenten te verenigen op het vlak van de reddingsdienst aan zee.

De volgende uitdaging is het hoge peil waarop alle strandreddingsdiensten zich thans reeds bevinden, te behouden en waar het kan nog te verbeteren. Dit vergt een continue inzet van alle betrokkenen bij de organisatie en werking van onze strandreddingsdiensten. De Noordzee is en blijft een gevaarlijke zee voor wie niet vertrouwd is met stromingen, getijden en windrichting. Ieder jaar opnieuw eist de Noordzee haar slachtoffers. De strandreddingsdiensten mogen er fier op zijn dat zij de Noordzee de baas kunnen en er in de bewaakte zones en gedurende bewaakte periodes er voor zorgen dat de Noordzee geen slachtoffers maakt.

De provincie, de kustgemeenten en IKWV wensen dit zo te houden en zullen daartoe de nodige initiatieven nemen. Een veilige kust is het kwaliteitslabel bij uitstek van onze kustgemeenten. De optie van de gemeente De Haan is daartoe een belangrijke bijdrage.

Deel: ' De Haan treedt toe tot kustreddingsdienst West-Vlaanderen '
Lees ook