Provincie Zuid-Holland

Persbericht

21-06-2002
De heer mr. C.J.D. Waal waarnemend burgemeester Sassenheim

De Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, heeft de heer mr. C.J.D. Waal (58 jaar, PvdA) met ingang van 24 juni 2002 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Sassenheim. De heer Waal was van 1984 tot 1993 burgemeester van Deventer en tot voor kort waarnemend burgemeester van Castricum.

De benoeming van de heer Waal tot waarnemend burgemeester is het gevolg van het vertrek van burgemeester drs. F.H. Buddenberg naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de lopende discussie over de bestuurlijke ontwikkelingen in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil naast de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorhout, Alkemade en Leiderdorp ook de gemeente Sassenheim betrekken bij het uitwerken van de herindelingsvarianten voor de gemeente Warmond. In afwachting van de uitkomsten van deze overlegfase in het kader van de Wet ARHI (Wet algemene regels herindeling), heeft de Commissaris van de Koningin voor onbepaalde tijd een waarnemend burgemeester in de gemeente Sassenheim benoemd.

De benoeming van de heer Waal is tot stand gekomen in goed overleg met het college en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Sassenheim.

Deel: ' De heer mr. C.J.D. Waal waarnemend burgemeester Sassenheim '
Lees ook