VASTNED

nieuwe CEO VastNed

De heer mr R.A. van Gerrevink nieuwe CEO VastNed Groep

Het ligt in het voornemen van de Raad van Commissarissen van de VastNed Groep Mr R. (Reinier) A. van Gerrevink (52 jaar), na verkregen goedkeuring door
De Nederlandsche Bank N.V., te benoemen tot statutair directeur van VastNed Management B.V. per 1 juli 2002.
Hij zal de heer Drs. K. Streefkerk (59 jaar) als CEO opvolgen, die zoals reeds vorig jaar aangekondigd de onderneming zal verlaten. De heer Van Gerrevink combineert ervaring in onroerend goed en financiële expertise: in 1993 kwam hij in dienst van Rodamco Europe als CFO. Van 1995 tot 1999 was hij Directeur Général Rodamco France en Président Directeur Général van Kléber Conseil & Gestion, management company van Rodamco France. In 1999 trad hij aan bij Robeco, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor Juridische zaken. Sinds 2001 bekleedt hij bij dochteronderneming Weiss Peck & Greer in New York
de functies van CFO en COO.
De heer Van Gerrevink studeerde Nederlands Recht in Utrecht.

VastNed Management B.V. voert de directie en het beheer over VastNed Retail N.V. en VastNed Offices/Industrial N.V. Deze onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen zijn genoteerd op het Next Prime segment van Euronext Amsterdam.

VastNed Retail N.V. belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen gelegen op goede en toplocaties in Nederland, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Italië. Het belegd vermogen bedroeg ultimo 2001 Euro 1.557 miljoen.

VastNed Offices/Industrial N.V. is, met een belegd vermogen van Euro
1.271 miljoen ultimo 2001, gespecialiseerd in beleggingen in kantoren, logistieke centra en bedrijfsruimten op goede en toplocaties in Nederland, België en Noord-Frankrijk.

Rotterdam,
21 mei 2002
De Raad van Commissarissen

Voor nadere informatie: C. Dubbeldam telefoon 06-15080333

21 mei 02 17:43

Deel: ' De heer mr R.A. van Gerrevink nieuwe CEO VastNed Groep '
Lees ook