CDA

De Hoop Scheffer wil hoorzitting over ESF-gelden

CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer wil een hoorzitting houden over de Europese subsidies voor
werkgelegenheidsprojecten (ESF). De zitting zou een aanvulling moeten zijn op het onderzoek van de commissie-Koning naar de besteding van de ESF-gelden.

Koning kwalificeerde de uitvoering van de regeling tussen 1994-1999 als "slordig". Arbeidsvoorziening had geen ordelijke en controleerbare administratie en de controle door het ministerie van Sociale Zaken was onder de maat. Desondanks is het geld volgens de EU-normen goed besteed, concludeerde Koning in zijn maandag gepresenteerde onderzoek.

De Hoop Scheffer wil via de hoorzitting proberen meer informatie over de administratie boven tafel te krijgen. "De administratie is zoek. Dan kun je dus niet aantonen of de gelden goed zijn besteed. Er zijn ongetwijfeld mensen die daar wat over willen zeggen." De CDA-leider wil onder meer de sociale partners ondervragen.

Op basis van de hoorzitting wil De Hoop Scheffer bepalen of een parlementair onderzoek nodig is. Hij hoopt volgende week steun te krijgen van de andere fracties.

Volgens Koning is het onwaarschijnlijk dat een extra (parlementair) onderzoek tot andere conclusies leidt.

De Hoop Schefffer beklemtoonde nogmaals dat zijn plan niet is ingegeven door twijfels aan de integriteit van
PvdA-fractievoorzitter Melkert, die destijds minister van Sociale Zaken was. "Het staat vast dat niet is gefraudeerd."

Op het Podium Debat op deze site kan worden gediscussieerd over de vraag: Is een hoorzitting over de besteding van de ESF-gelden voldoende?

Deel: ' De Hoop Scheffer wil hoorzitting over ESF-gelden '
Lees ook