CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

De Hoop Scheffer wil meer geld voor Brabant

Den Haag, 31 augustus 2001
Persbericht

De Hoop Scheffer wil faire kans voor het Zuiden

CDA fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer pleit voor een evenwichtige verdeling van de zogenoemde ICES-gelden over de landsdelen. Volgens de Christen-Democraat dreigt het Zuiden van Nederland er erg bekaaid van af te komen. 'Bij de tweede ICES ronde, waarbij vele miljarden guldens te verdelen zijn, is al voor 80% een claim gelegd door de Randstad. Voor Brabant slechts 5%. Deze percentages mogen wat het CDA betreft nooit werkelijkheid worden. Opnieuw lijkt het erop dat Brabant en Limburg bij het uitdelen langs de kant staan. Dat is volkomen onterecht als wordt bedacht hoe belangrijk deze regio's zijn voor de Nederlandse economie'.

De Hoop Scheffer zegt een en ander maandag 3 september a.s. tijdens een ontmoeting met de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW). Hij bezoekt Brabant in het kader van een ronde langs regionale werkgeversorganisaties. Tijdens een bijeenkomst in Helmond met de leden van de BZW, zal De Hoop Scheffer verder onder andere ingaan op de problemen rond infrastructuur en bedrijfsterreinen in ZO Brabant en het gebrek aan aansluiting van de arbeidsmarkt bij het onderwijs.

De bijeenkomst vindt plaats in het kasteel-raadhuis aan het Kasteelplein 1 te Helmond en duurt van 12.00 -14.00 uur.


Deel: ' De Hoop Scheffer wil meer geld voor Brabant '
Lees ook